ពិតជាកម្របានឃើញ!!វះពោះពស់ថ្លាន់យក្សស្តែងៗចេញមកសុទ្ធតែពង់ពោះ

បរទេស៖ តាមរយះវីដេអូឯកសារមួយដែលមានចំនួនអ្នកទស្សនរហូតទៅដល់ជាង៣លាននាក់ចូលទស្សនាបានបង្ហោះដោយ​ FOX 4 Now​ បានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពអ្នកជំនាញខាងស្រាវជ្រាវជីវិតសត្វព្រៃកម្រអ្នកជំនាញទាំងនោះបានធ្វើការវះពោះសត្វពស់យក្សនោះចេញភ្លាមក៏មានការភ្ងាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែក្នុងពោះពស់នៅសុទ្ធតែពង់។

អ្នកជំនាញបានបញ្ចាក់ថាសត្វពស់យក្សនេះជាសត្វមានដើមកំណើតពីរប្រទេសអាសីុនេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមជំនាញខាងស្រាវជ្រាវនៃសកលវិទ្យាល័យផ្លរីដាសហរដ្នអាមេរិច។

ចង់ដឹងសកម្មភាពពស់ថ្លាន់យក្សត្រូវគេវះពស់យ៉ាងណានោះសូមតាមដានទស្សនាខ្សែវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា។​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *