សំខានចេះស្រឡាញ់គ្នា មិនងាយដើរមកដល់ពេលនេះទេ មានទាំងទុក្ខមានទាំងសប្បាយ! មិនបានរៀបការ ទោះសែនមែន ប៉ុន្តែសប្បាយនូវអ្វីដែលខ្លួនមាន…

អ្នកណាសើច អ្នកណាយំ មិនសំខាន់ទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺការចេះស្រលាញ់គ្នា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រស់នៅដោយមានសុភមង្គលតែប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងឆាកជីវិតមនុស្សភាគច្រើនទូទៅ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពិតណាស់អាពាហ៏ពិពាហ៏ គឺថ្ងៃដែលសំខាន់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បាន។

ប៉ុន្តែបើយើងគ្មានលទ្ធភាព ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយស្រលាញ់គ្នាទៅហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរតែរំលងចោលក៏បានដែរ ដោយយកត្រឹមតែការសែនព្រែនដូនតាក៏បានដែរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដើម្បីសល់លុយកាក់តិចតួចសម្រាប់ធ្វើដើមទុនរកសុី។

សេចក្ដីពិតប្រាកដ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនសុទ្ធសឹងចេញមកពីការរៀបការនោះទេ ចេញមកពីការស្រលាញ់ រស់នៅជាមួយគ្នា ចាប់ដៃគ្នាប្រឹងរកសុីទើប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានសេចក្ដីសុខ ជាជាងខ្ចីលុយគេការ បំពេញមុខ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ុន្តែបែរជាជាប់បំណុលជុំទិសទៅវិញ

យ៉ាងណាមិញ ក្រឡេកមកមេីលពីគូស្នេហ៍មួយគូនេះវិញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលពួកគេបានតស៊ូជាមួយគ្នា ដោយមិនលែងដៃរហូតប្តូរ ឈ្មោះ ពីសង្សារ ទៅជាប្ដីប្រពន្ធ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលបានប្រារព្ធពិធីសែនព្រេង ក្រោមទិដ្ឋភាពចូលរួមពីចាស់ទុំទាំងសងខាង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បើទោះបីជាកម្មវិធីមួយនេះ តូចក្ដី ប៉ុន្ដែក្ដីស្រលាញ់របស់អ្នកទាំងពីរ គឺពិតជាស្មោះសរនឹងគ្នា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឥតមានប្រែប្រួលបន្ដិចនោះឡើយ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *