បើអ្នកមានចំណុចទាំងនេះ ទោះបីអ្នកខំធ្វើការឲ្យដាច់ខ្យល់ទៀតក៏គ្មានថ្ងៃមាននឹងគេដែរ….

គ្រប់មនុស្សជាតិលើសកលលោកនេះ គ្មាននរណាម្នាក់ ដែលថាមិនចង់មានបាន មានកេរ្តិ៏ឈ្មោះនោះទេ ប៉ុន្តែត្រង់ថាពួកគេ ប្រឹងតស៊ូបានកម្រិតណា ។ មានមនុស្សខ្លះ ខ្ជិលច្រអូស ប៉ុន្តែចង់មានបាននឹងគេដែរ អ្នកខ្លះខំដែរ ប៉ុន្តែបែរជាគ្មានរាសី មាននឹងគេសោះ ។

ខាងក្រោមនេះ យើងនឹងបង្ហាញចំណុចដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកជាមនុស្សបរាជ័យ គ្មានថ្ងៃមាននឹងគេ៖

១) ខ្លួនប្រាណ

ចំណុចនេះ យើងចង់សំដៅទៅលើការស្លៀកពាក់ និងការសម្អាតខ្លួនប្រាណឲ្យបានស្អាត ។ មនុស្សខ្លះ គ្រាន់តែយើងមើលទៅ ហាក់ជាមនុស្សដែលគ្មានរាសីសោះ ដោយការស្លៀកពាក់មិនសមរម្យ គ្មានអនាម័យក្នុងខ្លួន ដែលមើលទៅធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លយនមិនចូលចិត្ត ។ នេះមិនមែនជាការរើសអើងទេ ប៉ុន្តែវាជាភាពជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គម ។ អ្នកខ្លះមិនមែនគ្មានលទ្ធភាព សម្អាតខ្លួនទេ ប៉ុន្តែមកពីមនុស្សធុននោះ មិនសម្អាតតែម្ដង គឺទម្លាប់គគ្រេច ។

២) អនាម័យផ្ទះ ឫកន្លែងធ្វើការ រកសុី

ពិតណាស់វាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ បើសិនជាអ្នកជាមនុស្ស ដែលមិនចេះសម្អាតកន្លែងរស់នៅ ធ្វើការ ឫកន្លែងរកសុី នោះអ្នកនឹងគ្មានថ្ងៃជោគជ័យឡើយ ពីព្រោះសូម្បីតែតូចតាចបែបនេះ អ្នកមិនធ្វើផង ហើយបើកន្លែងទាំងនោះគ្មានអនាម័យហើយ អ្នកនឹងគ្មានរាសី ហើយក៏គ្មានរាសីណាមកលើកមនុស្សខ្ជិល គ្មានអានាម័យឡើយ ។

៣) មនុស្សរើសអើងការងារ

អ្នកខ្លះ រើសអើងការងារ គិតថារឿងសម្អាតកន្លែងធ្វើការ ផ្ទះសម្បែង កន្លែងរកសុី ជារឿងមិនចាំបាច់ គ្មានបានការ បែបនេះគឺខុសធ្ងន់ណាស់ ។​ គ្រប់មនុស្សដែលមាន គេមុននឹងបើកកន្លែងរកសុី ឫកន្លែងធ្វើការ យើងត្រូវសម្អាតឲ្យបានស្អាតសិន ដើម្បីយករាសីជារៀងរាល់ថ្ងៃ ៕

គ្មានអនាម័យ គ្មានរាសី ប៉ុន្តែមានជម្ងឺ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *