ពិជាពូកែមែន! អ្នកដែលមានសាច់ដុះលើស្បែកឈប់អស់សង្ឃឹមទៅ ពេលនេះមានរូបមន្តពិសេស អស់លុយតិច អាចព្យាបាលបានដោយខ្លួនឯងហើយ

ពិជាពូកែមែន អ្នកធ្លាប់ធ្វើតាមនេះសរសើរគ្រប់ៗគ្នាតែម្តង! វីធីជម្រុះសាច់ដុះលើស្បែក /NATURAL REMEDY FOR REMOVING SKIN TAGS ហើយវាតែងតែឃើញនៅលើស្បែករ​បស់មនុស្សយើងមួយចំនួន ដោយអ្នកខ្លះមានតិច ចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតមានច្រើនហួសពីការស្មាន រហូតដល់ពួកគេមួយចំនួនមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមទៅហើយ ថាមិនអាច ព្យាបាលបាន។

តែពេលនេះឈប់បារម្មណ៍ទៅ ហើយលោកអ្នកអាចសាកល្បងវិធីខាងក្រោមនេះបាន ដែលមានមនុស្សមួយចំនួនបានសាកទៅហើយ ហើយក៏ពួកគេសរសើរថាពិតជាអាចព្យាបាលបានមែន។

តើការប្រើទឹកក្រូចឆ្មារអាចកម្ចាត់ សាច់ដុះលើស្បែកពិតមែនដែរឬទេ?ឱសថធម្មជាតិ មានប្រសិទ្ធភាព 100% ងាយស្រួលបំផុត!Does lemon juice for skin tag removal work? It’s certainly a cost-effective and 100% natural remedy that’s simple to use at home.រូបមន្ត៖ព្យាបាល/ ILLNESS: សាច់ដុះ /skin tagsរុក្ខជាតិ/ PLANT: ក្រូចឆ្មារ /Lemonក្រូចឆ្មារខ្មែរឬក្រូចឆ្មារពណ៌លឿង

 

វិធីធ្វើ/ INSTRUCTION:- ហាន់ក្រូឆ្មារមួយផ្លែ ហើយច្របាច់យកទឹក- extract juice from one lemon- ដាក់សំឡីត្រាំនៅក្នុងទឹកក្រូចឆ្មារ- Soak a cotton ball in the lemon juice- លាបទឹកក្រូចឆ្មារទៅលើសាច់ដុះ- Apply the cotton ball directly to the skin tags daily.

– លាបនៅពេលព្រឹក រសៀល និងយប់ រហូតទទួលបានលទ្ធផល។ វាទាមទាររយៈពេល និងការអនុវត្តឱ្យបានទៀងទាត់- You’ll need to apply lemon juice to skin tags morning, late afternoon and night until you achieve the desired result. It will require diligence and consistency.- ទុកវាដោយមិនបាច់លាងចេញ។- best not to wash off.

លទ្ធផល/RESULT:- អាចទទួលលទ្ធផលល្អបានក្នុរយៈពេល៤សប្ដាហ៍។- Result can be seen within 4 week or sooner.  កំណត់ចំណាំ/REMARK:- ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធិព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹង- I am sharing this for knowledge and information only.

 

 

 

ប្រភព៖ អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *