លោកពុកគឺជាវីរបុរសពិតប្រាកដ​ …ស៊ែរមួយបេីស្រលាញ់ពុក

ការលះបង់ដ៏ធំធេងដែលធ្វើដោយកសិករក្រីក្រនេះ បានអនុញ្ញាតឱ្យកូនប្រុសរបស់គាត់បញ្ចប់ការសិក្សានៅទីបំផុត វាជាក្តីសុបិន្តរបស់ឪពុកម្តាយទាំងអស់ដែល បានឃើញកូនៗ របស់គាត់ ទទួលបានជោគជ័យ។ ពួកគេមិនចង់បានលុយ ឬឈ្មោះសម្រាប់ភាពជោគជ័យកូនទេ ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេចង់បាននោះគឺថាកូន ៗ ពួកគេមានជីវិតល្អប្រសើរជាងពួកគេ។ ពួកគេគ្រាន់ តែចង់ឃើញកូនៗរស់នៅមានភាពងាយស្រួល និងចេញពីការលំបាកក្នុងជីវិត។

ដូច្នេះដើម្បីសំរេចបានគោលដៅនោះ ពួកគេសុខចិត្តលះបង់និងធ្វើការយ៉ាងលំបាកដរាបណាកូន ៗ របស់ពួកគេអាចរើជើងទៅប៉មនៃភ្លុកដំរី។ ក្តីសុបិន្តរបស់កសិករក្រីក្រម្នាក់ដែលបាន ឃើញកូនប្រុសរបស់ គាត់ប៉េសូបានទទួលជោគជ័យក្នុងការក្លាយជាការពិតនៅពេលកូនប្រុសរបស់គាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសកលវិទ្យាល័យ។ សម្លឹងមើលរូបភាពនេះ ហើយដែល មានភាពទាក់ទាញ ជាមួយឪពុករបស់គាត់ បានឆក់យកដួងចិត្តមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលបានឃើញវា។

ប្រភព៖romdoulnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *