បុរសម្នាក់ចាប់បានក្រពើរយក្សមួយក្បាលយ៉ាងធំសម្បើម (មានវីដេអូ)

ក្រពើរជាសត្វដ៍សាហាវមួយក្បាលដែលតាំងពីបរុមបរាណកាលមកសត្វមួយនេះគឺជាតួអង្គដែលបង្ករអោយមនុស្សមានការភ៍ខ្លាចជារឿយៗ មិនថានៅទីណា ឬ កន្លែងណាទេ ព្រោះវាជាសត្វស៊ីសាច់ជាអាហារ។ នៅខាងក្រោមនេះជាកម្រងរូបភាពក្រពើយក្សដ៍ធំសម្បើមនៅលើលោក ដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនដែលបានឃើញឡើយ។

សូមបញ្ជាក់ថាក្រពើទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាក្រពើរដែលធំជាងគេបំផុតលើលោក នេះជារូបភាពពិតៗដែលគេថតបាន។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *