ម្ចាស់ផ្ទះលួសព្រលឹង ក្រោយឃើញពស់ថ្លាន់ដ៏ធំ មកលេបកណ្ដុរយក្សមួយក្បាលដល់ក្នុងផ្ទះ!

ផ្ទះមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្រឡាំងកាំងក្រោយបានឃើញពស់ថ្លាន់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដ៏ធំមួយក្បាល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានមកលេបកណ្ដុរយក្សមួយក្បាល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដល់ក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ម្ចាសផ្ទះមិនសូវភ្ញាក់ផ្អើលរឿងពស់នោះទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្តែអ្វីដែលសឹងមិនជឿនោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គឺកណ្ដុរដ៏ធំមួយក្បាល(Possum)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

បុរសម្នាក់ឈ្មោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Stuart McKenzie ជាអ្នកចាប់ពស់ម្នាក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលមកពីឆ្នេរ Sunshine ត្រូវបានគេហៅមកចាប់ពស់ថ្លាន់ដ៏ធំមួយនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅក្រោយផ្ទះប្រជាជនមួយនៅជាយក្រុង Mooloolaba​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​។នៅពេលគាត់ទៅដល់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គឺពស់ដ៏ធំនោះបានកំពុងលេបកណ្ដុរយក្សដល់ពាក់កណ្ដាលបំពង់ករបស់វាទៅហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

គាត់និយាយប្រាប់អោយដឹងថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៖ “ពស់ថ្លាន់មានប្រវែងប្រមាណ ២ ម៉ែត្រ និងប្រើពេលប្រមាណ ១ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម៉ោងដើម្បីលេបកណ្ដុរយក្សនោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​វាគឺជារឿងមិនគួរឱ្យជឿដែលពស់ថ្លាន់អាចលេបចំណីដ៏ធំបញ្ជ្រាសទិសបែបនេះបាន”​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *