អ្នកដែលមិននិយម ពាក់មួកសុវត្ថិភាពក្នុងពេលធ្វើដំណើរមើលផង!! រូបភាពមួកសុវត្ថិភាព ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ មើលហើយសង្វេកចិត្ត…

បណ្តាញសង្គម៖ បើជាទោះបីជាមានច្បាប់កំណត់អ្នកបើកបរម៉ូតូ ឬធ្វើដំណើរជាមួយ តម្រូវឲ្យពាក់មួកសុវត្ថិភាពក្តី ក៏គេនៅតែឃើញមានអ្នកដំណើរមួយចំនួនធំ ជាពិសេសយុវវ័យ នៅតែធ្វើចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវសាធារណៈ ដោយគ្មានមួកសុវត្ថិភាពដដែល។ ដូច្នេះថ្ងៃនេះក្រុមការងារ Khmer5 News លើកយករូបភាពមួយចំនួន ផ្ញើរជូនបងប្អូនដែលនិយមមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាព ទស្សនា និងពិចារណាដោយខ្លួនឯងថា តើគួរពាក់មួកសុវត្ថិភាពក្នុងពេលធ្វើដំណើរដែរឬទេ??

ចូរស្រម៉ៃថា រូបភាពបង្ហាញពីស្ថានភាពមួកសុវត្ថិភាពនិមួយៗ ខាងក្រោមនេះ បើអ្នកដំណើរមិនបានពាក់វាទេ ស្នាមប្រេះបែកនៅលើមួក ប្រាកដណាស់ជាក្បាលអ្នកធ្វើដំណើរហើយ៕ ប្រភព៖ Khmer5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *