ព្រឺក្បាលខ្ញាក សពទារក១០នាក់ និងសពមនុស្សធំ៨នាក់ ដែលគ្មានសាច់ញាតិ ត្រូវបានគេធ្វើបុណ្យ ឧទ្ទិសកោសល្យអោយ ព្រោះតែ…

ប្រទេសថៃ៖ សាកសពចំនួន១៨នាក់ ដែលក្នុងនោះមានសព ទារក១០នាក់ ព្រមទាំងសពមនុស្សពេញវ័យ ចំនួន៨នាក់ ត្រូវបានគេបោះបង់ចោល និងគ្មានសាច់ញាតិ ត្រូវបានប្រមូលមកធ្វើបុណ្យនិងបូជានៅក្នុងវត្តតែមួយ ដែលមានប្រជាជនមួយចំនួន ចូលរួមឧទ្ទិសកុសល ដល់ពួកគេ ដើម្បីអោយចាប់ជាតិថ្មី មានជីវិតប្រសើរជាងជាតិនេះ។

ក្នុងនោះដែរ ក៏មានការផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បីអោយប្រជាជន ចូលបុណ្យតាមរយៈធនាគារ ក្នុងប្រទេសថៃផងដែរ ដើម្បីចូលរួមចំណែក ក្នុងការបូជាសព និងការចំណាយក្នុងការធ្វើបុណ្យផងដែរ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *