ព្រឺក្បាលណាស់!!! បានគេសើចរឹតតែជោរ ហួសចិត្តបុរសម្នាក់ ក្តៅស្អុះពេកក៏ចុះងូតទឹកជាមួយក្រពើ ចុងក្រោយទើបដាច់ផ្ងារ (មានវីអូ)

វីដេអូមួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្រូវបានគេបង្ហោះ​​​​​​​ក្នុងបណ្តាញសង្គម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ធ្វើអោយមនុស្សជាច្រើន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចាប់អារម្មណ៍និងបុរសម្នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានចុះទឹកលេងជាមួយក្រពើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដូចលេងជាមួយកូនក្មេង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

បុរសដែលជាអ្នកទេសចរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានបង្ហាញភាពភ្ញាក់ផ្អើល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទៅកាន់ក្រុមអ្នកទេសចរផ្សេងទៀតព្រឺរោម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងបះសក់គ្រប់គ្នា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពេលដែលឃើញក្រពើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហែលមកកាន់បុរសនោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ចំណែកបុរសដ៏ក្លាហាននោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនបានព្រឺរោមអ្វីបន្តិចនោះទេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយនៅពេលដែលក្រពើ ព្យាយាមហាមាត់ត្របាក់គាត់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គាត់ក៏ប្រើបច្ចេកទេសជំនាញរបស់គាត់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនអោយមាត់របស់ក្រពើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ត្របាក់ដល់ក្បាល របស់គាត់ឡើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។ តាមរយៈជំនាញរបស់គាត់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានបង្កើតភាពភ្ញាក់ផ្អើល ក៏ដូចជាការបង្កើតភាពសប្បាយរីករាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទៅកាន់ក្រុមអ្នកទេសចរផ្សេងទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលចូលមកលេង ក្នុងឧទ្យានសួនសត្វ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឈ្មោះ Jean Lafitte Historical Park ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕ ចង់ដឹងថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តើបុរសម្នាក់នោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រើវិធីអ្វីដើម្បីលេងសើចជាមួយក្រពើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares