យុវជនមួយក្រុមទាំញបានវត្ថុចម្លែកទំងន់ ១០៣ តោនចេញពីមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក ព្រឺក្បាលខ្ញាក តែក្រោយមកទើបដឹងថា…

យុវជនមួយក្រុមនៅរដ្ឋ ហាវ៉ៃ បាន បានទាញសំរាមដែលមានទំងន់ ១០៣ តោន ចេញពីមហាសមុទ្រ ប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលនេះគឺជាកាបំបែកកំណត់ត្រាថ្មីមួយ។
មុនដំបូងឡើយគេមិនបានគិតថាវាជាសំរាមទេ ពួកគេមិនបានគិតថាមានសំរាមច្រើនយ៉ាងនេះនៅក្នុងមហាសមុទ្រផងដែរ។ ប៉ុន្តែនេះគឺជាការពិតបាត់ទៅហើយ ដោយពួកគេពិតជាធ្វើបានល្អណាស់។

បន្ទាប់ពីបានឃើញសំរាមទាំំងនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះមានការភ្ញាក់ផ្អើល ដើមដំបូងឡើយពួកគេគិតថាសំរាមទាំងនោះគឺជាសត្វចម្លែកដែលយុរជនមួយក្រុមនោះបាននេសាទបាន តែធាតុពិតជាសំរាមសោះ។

គួររំលឺកថា Ocean Voyages បានប្រគល់នាវារបស់ខ្លួនឈ្មោះកៃយទៅកំពង់ផែ Honolulu នៅសប្តាហ៍នេះត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីគេបានបំពេញភារកិច្ចយ៉ាងអស្ចារ្យមួយនេះ និងទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំង៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares