តាមពិតទៅ សត្វកន្លាត បំពងឆ្ងាញ់ដល់ថ្នាក់នេះ រហូតដល់ថ្នាក់លិតដៃ លិតជើង…

កន្លាតជាប្រភេទសត្វល្អិតចង្រៃ ដែលចូលចិត្តរស់នៅកន្លែងកខ្វក់ ដូចជាទូសំលៀកបំពាក់ ទូចាន កន្លែងតូចចង្អៀតជាដើម ឯក្លិនរបស់វា គឺពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់។ សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើង ត្រូវបានចាត់ទុកជាសត្វដែលគ្មានប្រយោជន៍ មានតែគុណវិបត្តិ ពោលគឺមិនចង់ឲ្យវាកើតឡើងក្នងផ្ទះទេ។

បើក្រឡេកមើលប្រទេសចិនវិញ មិនគ្រាន់តែមិនមែនជាសត្វចង្រៃហើយ អាចហូបបានទៀត ដោយជនជាតិចិន បានបង្កើតកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វកន្លាតតែម្ដង សម្រាប់ធ្វើជាអាហារថែមទៀត។

ហើយយើងមើលក្នុងវិដីអូវិញ គឺយើងឃើញថា មានអ៊ុិម្នាក់បានញុាំវាយ៉ាងឆ្ងាញ់ផងដែរ។ ប្រសិនបើជាអ្នកហ៊ានញុំាដែលឫទេ? មើលទៅទំនងញុំាណាស់ ចង់សាក២ ឫកំប៉ុង ដែល ហាសហា។
ប្រភព៖piphubpost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *