បុគ្គលិកច្រលំបាញ់ទឹកលាងដៃ(អាកុល)ចូលភ្នែកអតិថិជន ធ្វើអោយចឹងតែជួយមិនទាន់(វីដេអូ)

ដូចដែលប្រិយមិត្តបានដឹងរួចមកហើយថា រីមិចថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវី19 ចេះតែកើនឡើងឥតឈប់ឈរ ។​ហើយបណ្តាលប្រទេសមួយចំនួន បានធ្វើការបិតប្រទេស និងមានកាជួបជំុអ្វីឡើយដើម្បីអោយមានការការពារមិនអោយមានការរីករាលដាលកាន់តែធំឡើង។

ជាមួយគ្នានេះវិធីការពារពីការឆ្លងនៃជំងឺ covid 19 ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅតាមទីប្រជុំជនក៏ដូចជានៅតាមភោជនីយដ្ឋានឬផ្សារទំនើបដើម ។

ជាក់ស្ដែង កាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានគេបង្ហោះឡើងនៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយកន្លែងដែលបុគ្គលិកយកអាកុលបាញ់ចូលភ្នែករបស់អតិថិជនដោយបុគ្គលិកនោះបានគិតថាវាគឺជាប្រដាប់ស្ទង់កំដៅ។

បន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងភ្លាមភ្លាមអតិថិជននោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកន្លែងត្រួតពិនិត្យដើម្បីជួយសង្គ្រោះឲ្យទាន់ពេលវេលា ៕


ប្រភព៖ បរទេស

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *