ញាំមី​១​ចាន​ ថ្លើមធ្វើការ​ជិត៣២​ថ្ងៃដើម្បី“​ចម្រាញ់​”ជាតិពុលពីការញ៉ាំមីនេះ កុំសូវញាំពេកមិនល្អទេ ចែកគ្នាដឹងផង….

ដូចដែលប្រិយមិត្តបានដឹងរួចមកហើយថាមីគឺជាប្រភេទអាហារមួយប្រភេទដែលគេនិយមបរិភោគជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការចំអិនអាហារ ។

ជាមួយនឹងការនិយមបរិភោគនេះគុណវិបត្តិដែលកើតមានដោយសារការបរិភោគក៏អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ចាំថ្មដល់អាយុជីវិតរបស់អ្នកផងដែរ ។

ថ្មីៗ​នេះ​មាន​ព័ត៌មាន​មួយ​ពី​បញ្ហា “​ស៊ី​មី​១​ចាន​ថ្លើមធ្វើការ​ជិត៣២​ថ្ងៃដើម្បី“​ចម្រាញ់​”​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ពិត​ណាស់​វា​ពិបាក​នឹង​ជឿ​!។ ​​ប៉ុន្តែ​តាម​លោក​វ៉ាងតុ​ក​ហ្វុងស្ថាបនិក​ក្លិប​អាហារ​រូប​ប​ត្ថ​ម្ភ​ប៉េកាំងនិង​ជា​អ្នកជំនាញ​ខាង​អាហារ​រូបត្ថ​ម្ភ​ល្បីល្បាញ​នោះបានបញ្ជាក់​ថា៖

ព័ត៌មាន​នេះ​មាន​មូលដ្ឋាន​ត្រឹមត្រូវ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares