ក្តីស្រមៃរបស់មនុស្សប្រុសគ្រប់រូបចង់បាននោះ គឺ បានប្រពន្ធពីរដែលចេះយល់ចិត្តគ្នា មិនឈ្លោះគ្នា!!!

ប្រហែលជាទាំងនេះគឺជាក្តីស្រមៃបុរសគ្រប់រូបចង់បានហើយមើលទៅ ដែលមានប្រពន្ធ២ចេះជួយទុកធុរះការងារផ្ទះដែលនៅមិនចេះឈ្លោះគ្នា ស្រលាញ់ប្តី។

បានប្រពន្ធពីរដូចមានគ្របពេជ្យក្នុងដៃអញ្ចឹង មិនបាច់ទៅលួចមានស្រីផ្សេងៗ។ជាក់ស្តែងហេតុការនេះបានកើតឡើងពិតមែន គឺមានបុរសជនជាតិថៃម្នាក់បានរៀបការជាមួយនារី២នាក់​ ហើយបាននៅចុះសំរុងគ្នាយា៉ងល្អទៀតផង បុរសម្នាក់ពិតជាមានសំណាងពិតមែន។

ទាំងនេះគឹជារូបថតសម្មកភាពខ្លះៗ ដែលត្រូបានគេចែគចាយយា៉ងច្រើន នៅប្រព័ន្ធអុីធឺនិត :

ប្រភព:Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *