ពិតជាចម្លែកខ្លាំងរកលេខដាក់គ្មាន មេពពែ១ក្បាលបង្កើតកូនតែពីរលើកសោះបានច្រើនដល់ម្លឹង ពិតជាមិនគួរឲ្យជឿសោះ…

បើយោងតាមប្រភពព័ត៍ដែល​កូនប្រុស​របស់​ម្ចាស់​ពពែ​ឈ្មោះ Tu ឲ្យដឹងថា ៖ “​គ្រួសារ​ខ្ញុំ​មាន​ចិញ្ចឹម​ពពែ ៧​ក្បាល ក្នុងនោះ​មាន​ពពែ​ញី​២​ក្បាល ។ ពិសេស​ពពែ​ញី​នោះ ដែលធ្លាប់បានបង្កើតកូនឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ ដែលវាបង្កើត២លើកបានរហូតដល់ទៅ១០ក្បាល។


គាត់បានបន្តថា​​​ពពែ​មេ​នេះ​មាន​ជើង​ធំៗ ខ្ពស់​រោម​ក្រាស់ ហើយ​ពេល​វាពរ​ពោះ គឺ​ស៊ី​ច្រើនណាស់​។ កូន​ទាំង​៥ របស់​វា​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ខ្លី ហើយ​ទម្ងន់​របស់​កូន​ពពែ​គឺ​ធម្មតា​ពី 1,5kg-2kg​។​ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតលើកនេះវាបង្កើតបាន១ដងបាន៥ក្បាលនឹងអាចបង្កើយបានពីលើក ដូចនេះម្ចាស់ពពែបានឲ្យដឹងថាវាពពោះម្តងបង្កើតបានកូន១០ក្បាល។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *