ប៉ះសក់គ្រប់គ្នា ដំរីព្រៃ​ចូល​ក្នុង​ភូមិ បើកឆាក​ប្រយុទ្ធ​គ្នា ធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងភូមិរត់ជាន់ជើងគ្នា…(វីដេអូ)

ប្រទេស​ឥណ្៖បើយោងតាមសម្តីរបស់​ប្រជាជន​ក្នុង​ភូមិ ខណៈពេលកំពុង​ភ័យ​តក់ស្លុត ពេល​ឃើញ​ដំរី ២​ក្បាល​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​យ៉ាង​សាហាវ​ក្នុងភូមិ ទោះបី​សមត្ថកិច្ច បាន​មកដល់ ក៏​ពុំ​ហ៊ាន​ចូលឃាត់​ដែរ​!​។​ សង្គ្រាម​រវាង​ដំរី​ធំៗ ២​ក្បាល​នេះ បាន​បំផ្លាញ​អ្វីៗ​នៅ​ជុំវិញ​វា​គ្មាន​សល់​។​

​ពលរដ្ឋ និង​ភ្នាក់ងារ​ត្រួតពិនិត្យ​សត្វព្រៃ​ម្តង ដោយ​ចោទប្រកាន់​ពី​ភាព​កំសាក​ពុំ​បំពេញ​ភារៈកិច្ច​របស់​ខ្លួន​បាន​។
មាន​កាំភ្លើង​វែង​ក្នុង​ដៃ​ហើយ ប៉ុន្តែ​ពួកគេ​ពុំ​មាន​សេចក្តីក្លាហាន ក្នុង​ការអន្តរាគមន៍ រារាំង​សង្គ្រាម​រវាង​ដំរី​ព្រៃ ២​ក្បាល​នោះ​ទេ​។​

ពេលនេះ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់​ពលរដ្ឋ​បានខ្ទិចខ្ទីគ្មានសល់ហើយពលរដ្ឋបានខឹង​ភ្នាក់ងារ​ត្រួតពិនិត្យ​សត្វព្រៃយ៉ាងខ្លាំង​។​

ពេលនេះសង្គ្រាមដំរីបានចប់តែនៅសង្គ្រាម​ពលរដ្ឋ និង​ភ្នាក់ងារ​ត្រួតពិនិត្យ​សត្វព្រៃ​ម្តង។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *