ញាក់សាច់! នេះជាជីវិតហឺហារបស់ Simon ដែលជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធី Got Talent (មានវីដេអូ)

គណៈកម្មការម្នាក់នៅក្នុងចំណោមគណៈកម្មការផ្សេងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី Britains Got Talent គឺលោក Simon សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តតាមដានកម្មវិធីមួយនេះប្រាកដជាបានស្គាល់គាត់ម្នាក់នេះហេីយ ។ លោកគឺមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះផងដែរ លោកអ្នកប្រាកដជា ធ្លាប់បានឆ្ងល់ពីជីវិតផ្ទាលខ្លួនរបស់លោកហេីយមេីលទៅ ។

ទេីបថ្ងៃនេះពួកយេីងបានខិតខំក្នុងការស្វែងរកវីដេអូមួយនេះដេីម្បីបង្ហាញលោកអ្នកឲបានដឹងការរស់នៅរបស់គាត់​នឹងជីវប្រវត្តិរបស់លោក Simon ដេីម្បីឲអស់លោកអ្នកបានអស់ចម្ងល់ ។ នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបានបង្ហាញពីជីវប្រវត្តិ ក្រុមគ្រួសារ​​ ព្រមទាំងផ្ទះ នឹងឡានដែលលោកបានជិះផងដែរ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *