ផ្អើលអស់អ្នកភូមិ ! កូនប្រុសបានយកឆ្មាមកឲ្យម្ដាយចិញ្ចឹម ៥ឆ្នាំក្រោយមកមើល ស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ!!

ហេតុការណ៏មួយនេះបានកើតក្នុងប្រទេសថៃ តាមសម្តីរបស់ម្តាយរបស់គាត់បានប្រាប់ថាកូនប្រុសរបស់គាត់បានរើសបានឆ្មាមួយតាមផ្លូវ ហើយកូនរបស់គាត់មានក្តីអាណិតអាសូរឆ្មានេះ។ក៏បានរើសមកអោយគាត់ចិញ្ចឹម។ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឆ្មានេះឆ្លាតណាស់ តែងតែចាប់កណ្តុល ដែលជាសត្វចង្រៃ។

ស្រាប់តែថ្ងៃមួយឆ្មានេះបានកើតកូន បានពីររួចខំាពំាមកអោយគាត់ គាត់ចេះតែឆ្ងល់ ហេតុអីបានជាវាពំាមកអោយគាត់ កូនឆ្មាទំាងពីរនេះអត់មានរោមខ្លួនថ្លាដូចដបកែវស្រដៀងនឹងដុកឌឿ។គាត់ក៏បានហៅកូនគាត់មើល ស្រាប់តែកូនថាជាកូនក្រក់ឆ្មា។

ទើបផ្អើលដល់អ្នកភូមិបានជ្រាបដំណឹងនេះក៏នាំគ្នាមកមើលដើម្បីសុំលាភសំណាងទៅតាមជំនឿរបស់ខ្លួន។សូមបព្ចាាក់ថា៖ហេតុការណ៏នេះថ្ងៃទី២៣ ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅផ្ទះរបស់លោកយាយ ឡាប់ កែវរៈវាំង អាយុ ៧១ ឆ្នាំ ស្នាក់នៅផ្ទះលេខ ២៨២ ភូមិ ម៉ៃថៃង៉ាម តំបន់ណៃមឿង ស្រុក ភិនាយ ខេត្តនគររាជ្យសីម៉ា។

ប្រភព pressnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *