កម្ររបានឃើញណាស់!! គូស្នេហ៍ចម្លែកៗទាំង៥ នៅលើលោក ឃើញហើយចង់ដាច់ផ្ងា!

នៅលើពិភពលោកកយើងមានរឿងចម្លែកៗជាច្រើនដែលយើងមិនធ្លាប់បានដឹងពីមុនមក ជាក់សស្តែងដូចជាគូស្នេហ៍ទាំង៥គូខខាងក្រោមនេះ ដែលមើលទៅដូចជាខុសគ្នាមេឃហើយនិងដី តែហេតុតែនិស្ស័យទើបពួកគេបានជួបគ្នា។

តោះ! ខាងក្រោមនេះជាគូរស្នេហ៍ចម្លែកដែលយើងកម្ររបានឃើញ៖

១. លោក Anton Kraft មានកំពស់ 1.3ម មកពីប្រទេសដាណឺម៉ាក និង អ្នកនាង China Bell មានកំពស់ 1.82ម នៅFlorida USA។

២. ​អ្នកនាង Elisany Silva មាមកំពស់ 2ម រៀបការជាមួយបុរស ជនជាតិប្រេស៊ីល លោក Sali Nuo កំពស់ 1.6ម។

៣. លោក David និង នាង Annalisa Hackleman ជាគូរស្នេហ៍មានមាឌធំដូចគ្នា និងចម្លែកនោះអ្នងទាំងពីរសុទ្ធតែលេងពុកមាត់ដូចគ្នា។

៤. លោក Ben Byrne មានអាយុ 31ឆ្នាំ យកូនភ្លោះទាំងពីរធ្វើជាប្រពន្ធ ពួកគេមានឈ្មោះថា Anna និង Lucy ដែលមានអាយុ 28ឆ្នាំ។

៥. លោក James មាកកំពស់ 1.12ម ដែលប្រពន្ធរបស់គាត់មានកំពស់ដល់ទៅ 1.7ម។

នេះហៅថាស្នេហាពិតមិនគិត កាឡូរី និងកំពស់ ជួយ ស៊ែលើលទឹកចិត្តអ្នកខ្ពស់និងទាបខុសខ្នាតផង៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares