ព្រះអើយ!! ប៉ូលិសមួយក្រុមឆែកឃើញលុយជាង ៦លាននៅក្នុងសាឡុង តែពេលដឹងការពិតភ្ញាក់យ៉ាងខ្លាំង

រឿងដែលមិនសសាបរលាប និង ប្រជាជនរុស្ស៊ីមិនទាន់ឈប់និយាយនោះ គឺកការរកឃើញ ប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹករហូតដល់ ៦០៥ លានរូប្លិ៍ (ប្រាក់រុស្ស៊ី) ញាត់ទុកនៅក្នុងសាឡុង នៃអគារមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងសេនពិទ័របឺក ប្រទេសរុស្ស៊ី ។

គេហទំព័រ «ហ្វនតាន់ខខា» របស់រុស្ស៊ីផ្សាយថា ប៉ូលិសបាន​ស្រាវជ្រាវ​ឃើញប្រាក់សុទ្ធចំនួន ៦០៥ លានរូប្លិ៍ ប្រមាណ ១០.៥២៥.៤២៥ ដុល្លារសហរដ្ឋ ក្រោយ​មក​ទើបដឹងថាជាប្រាក់ខុសច្បាប់ ។

យោងតាមការស៊ើបអង្កេតនៅឆ្នាំ ២០១៦ មានប្រាក់បង្វិលចំនួន 650 លានរូប្លិ៍ ឆ្លងកាត់ក្រុមហ៊ុន ៥ ហើយរកឃើញថា ក្រុមក្រោមដីបានប្រាក់ ៥០ លានរូប្លិ៍ ទើប ក្រោយមក​ត្រូវបានប្រតិបត្តិការស្វែងរក ៣៥ កន្លែងទៀត នៅក្នុងទីក្រុងសេនពិទ័របឺក ក្នុងនោះមានអគារ ២៤ កន្លែង និង ការិយាល័យចំនួន ១១ ដែលភាគច្រើនអាចត្រូវបានរឹបអូស មានឯកសារ ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព និង កាតឥណទាន ។

ប៉ុន្តែនៅអគារមួយកន្លែង ប៉ូលិសបានរកឃើញប្រាក់សុទ្ធចំនួន ៥.០០០ ដុំ ញាត់ទុក​នៅក្នុងសាឡុងចាស់ៗ នៅពេលរាប់ទៅមានទាំងអស់ ៦០៥ លានរូប្លិ៍ ទម្ងន់ ១៣ គីឡូ​ក្រាម ដោយម្ចាស់បន្ទប់ជាស្ត្រីវ័យ ៥៤ ឆ្នាំ ជាគណនេយ្យកររបស់ក្រុមនាំចេញថ្នាំជក់ ។

ប៉ុន្តែនៅអគារមួយកន្លែង ប៉ូលិសបានរកឃើញប្រាក់សុទ្ធចំនួន ៥.០០០ ដុំ ញាត់ទុក​នៅក្នុងសាឡុងចាស់ៗ នៅពេលរាប់ទៅមានទាំងអស់ ៦០៥ លានរូប្លិ៍ ទម្ងន់ ១៣ គីឡូ​ក្រាម ដោយម្ចាស់បន្ទប់ជាស្ត្រីវ័យ ៥៤ ឆ្នាំ ជាគណនេយ្យកររបស់ក្រុមនាំចេញថ្នាំជក់ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares