ព្រឺសរោម!!ឆ្កែមួយក្បាលបង្ករអោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់មនុស្សគ្រប់គា្ន

ខ្លោចចិត្តមែនទែននៅពេលដែលបានឃើញសត្វឆ្កែមួយក្បាលដែលកំពង់តែរស់នៅក្នុងផ្នូរខ្មោចមួយដោយវាជីករូងដើម្បីរស់នៅដោយមិនដឹងមូលហេតុអ្វីសោះ។ ដោយមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងអ្នកមើលថែរក្សា កន្លែងនោះក៏នឹកស្មានថា ឆ្កែមួយក្បាលនេះបែបជាវាស្រលាញ់ម្ចាស់វាខ្លាំងពេកហើយ ទើបវាមកជីករូងរស់នៅក្នងផ្នូរមួយនេះ​ បន្ទប់ពីបានស្រាវជ្រាវអស់រយះពេលជិតប្រមាណជាមួយម៉ោងរួចមកទើបដឹងថា ឆ្កែមួយក្យាលនេះ វាសត្វឆ្កែ

មួយក្បាលដែលអាណាថា គ្មានម្ចាស់ផ្ទះសំបែងដើម្បីស្នាក់អាស្រាយនោះឡើង។ជាមូលហេតុដែលវាមួយជីករូងនៅក្នុងផ្នូរខ្មោចមួយនេះក៏ព្រោះតែវាចង់រៀបចំកន្លែងល័កខ្លួន ដើម្បីការពារ ព្រោះថាវាជិតនិងកើតកូនទៅហើយ បន្ទប់មកឆ្កែនេះត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះយកវាទៅដាក់នៅកន្លែងចញ្ចឹមសត្វ។
ប្រភព pressnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares