ញាក់សាច់បុរសម្នាក់ចេះជប់ត្រីទាំងគីឡូៗ បើតែបែបនេះលែងខ្វះអីហូបហើយ…(វីដេអូ)

បើយោងតាមវីដេអូនេះនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងកំពូល​អ្នក​សិល្បករ​ឆ្ពិន​ភ្នែក Dynamo ។អ្នក​សិល្បករ​ឆ្ពិន​ភ្នែកនោះបានប្រាប់ទៅ ប្រជាជន​ក្នុង​តំបន់​នោះថាគេនឹងជប់ឲ្យចេញត្រីពីធុងទទេនេះដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយក​ត្រី​ទៅ​បរិភោគ។ប្រជាជន​ក្នុង​តំបន់​នោះ​កំពុង​រង់ចាំ​មើល​ក្នុង​ទឹកមុខ​ពោរពេញ​ដោយ​ការងឿងឆ្ងល់ថាចេញត្រីមកម្តេចកើយបើធុងទទេបែបនឹងហើយពួកគេក៏រងចាំចាប់ដែរ។

ស្រាប់តែ​ក្នុង​មួយ​ប៉ព្រិចភ្នែក​ដោយ​គ្រាន់តែ​រលាក់​ធុង​បន្តិច​ប៉ុណ្ណោះ Dynamo “​ជប់​” បាន​ត្រី​មួយ​ក្បាល​នៅក្នុង​ធុង ហើយ​ចាក់​វា​ចេញ ។​​គេច​ពី​ត្រី​មួយ​ក្បាល​គាត់​រលាក់​ត្រី​ចេញ បាន​រាប់​សិប​គីឡូ​គរ​មួយ​ពំនូក ។​ធ្វើឲ្យអ្នកនៅទីនោះងើយឆ្ងល់ជាខ្លាំងចំពោះត្រីនោះថាវាចេញមកពីណាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ទៅ ៣​ធុង​ឯណោះ ។​ពួកគេក៏នាំគ្នាជឿថាគាត់ចេះជប់ពិតៗមិនមែននិយាយលេងទេព្រោះត្រីចេញមកពិតមែន។

បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares