ភ័យប៉ះសក់ មើល​រថយន្ត​ដឹក​លើស​ចំណុះ បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ដោយ​ខ្លួនៗ​ឯង ឃើញ​ហើយ​ស្រៀវ​បុក​ពោះ​ជំនួស…

បរទេស៖ ការដឹងរបស់លើសកម្រិតដែលរថយន្តរបស់អ្នកផ្ទុកវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ ខ្លួនឯងនឹងខាតលើសដើម នេះ​គឺជា​បណ្តា​ហេតុការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​រថយន្ត​ដែល​បង្កឡើង​ដោយ​ខ្លួនឯង​ដ៏​ នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក តែងតែចែករំលែក​ដល់​អ្នកប្រើប្រាស់​បណ្តាញ​សង្គម ឲ្យបានឃើញ​ហើយ ត្រូវ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​កុំ​សូវ​ទៅ​ក្បែរ​រថយន្ត​ដឹក​លើស​ចំណុះ​ប្រភេទៗ​នេះពេកព្រោះវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងបាន​។

ហើយរថយន្ត​ទាំងនេះ​ ពុំ​ត្រឹម​​តែ​បង្ក​គ្រោះ​ថ្នាក់​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ តែ​វា​ក៏​អា​ច​បង្ក​គ្រោះ​ថ្នាក់​ដល់​អាយុ​ជីវិត​មនុស្ស​ ឬ​ មហន្តរាយ​ដល់​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​សាធារណៈ ដូច​ជា​ផ្លូវ​ ស្ពាន​ ជាដើម ។ហើយការដឹកលើសចំណុះនេះនៅតែមានជានិច្ចទោះបីជាមានការហាមឃាតក៏ដោយ ដូចជារឿងរ៉ាវនេះអញ្ចឹងដែរដឹកច្រើនលើសចំណុះដែររថយន្តផ្ទុកបានក៏បង្កគ្រោះថ្នាក់នឹងបាត់បង់លើសដើម ខាតទាំងរបស់ខ្លួននឹងរបស់រួមផងដែរ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares