ទឹកភ្នែកស្រក់ហូរដោយមិនដឹងខ្លួន គ្រា​ដែល​ស្វា​ឪ​ស្ទុះ​មក​ប្រឈម​នឹង​អេស្កាវ៉ាទ័រ បំណង​រារាំង​កុំឲ្យ​គេ​ផ្តួលរំលំ​ដើមឈើ ដែល​ជា​ជំរក​របស់​ពួកវា…

បើយោងតាម Inderpenden បានចែកចាយពេញបណ្តាញសង្គមនឹងបាន​ចុះផ្សាយ​ថា អង្គការ​សង្គ្រោះ​សត្វព្រៃ​អន្តរជាតិ មាន​ចំណងជើង​ថា ៖ “​ស្វា​ឪ​អស់សង្ឃឹម ប្រឹង​តទល់​ជាមួយ​អេស្កាវ៉ាទ័រ ដែល​មុន​នោះ​បាន​បំផ្លាញ​ជំរក​ពួកវា​” ។

ព្រោះតែពួកគេបំផ្លាញជំរករបស់ពួកគេ ពួកគេត្រូវតែប្រឆាំងអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែសមាជិក​ម្នាក់​របស់​អង្គការ​នេះ បាន​បង្ខំចិត្ត​ចូល​កៀក​នឹង​ស្វា​ឪ​មួយ​នេះ រួច​បាញ់​ថ្នាំ​សណ្តំ​ដើម្បី​ជម្លៀស​វា​ចូល​ទៅ​កាន់​ទី​សុវត្ថិភាព ។ បើមិនដូច្នេះទេវាអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សត្វព្រៃរួមទាំងអ្នកដែលបំផ្លាញជំរកវាផងដែរ មិនខុសអីពីមនុស្សទេបើសិនជាមានអ្នកមកបំផ្លាញជំរកខ្លួនដែលកំពុងរស់នៅយើងក៏មានចិត្តខឹងនឹងប្តូរជីវិតដើម្បីកុំឲ្យគេប៉ះពាល់ជំរកយើងនោះដែរ។
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares