រុក្ខជាតិមួយនេះអាចជួយព្យាបាលដំបៅទឹកនោមផ្អែម និងជម្ងឺពិសបាន !!!

ថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងបណ្ដាញFអោយបានដឹងនិងស្គាល់ច្បាស់បន្ថែមទៀតអុំពីរុក្ខជាតិដែលមានប្រយោជ៏សុំខាន់ដែលអាចជួយជីវិតមនុស្ស និងសត្វអោយរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់បាន។

រុក្ខជាតិនេះឈ្មោះដើម ម្ជុលពេជ្រ វាអាចជួយព្យាបាលជម្ងឺដូចជា ដុំបៅទឹកនោមផ្អែម គ្រុនឈាម ពងបែកក្នុងមាត់ កើតរឺម បូសឈឺធ្មេញ ពស់ចឹកក្អែបខាំ ខ្ទួយទិច វាអាចបង្ក្រាបពឹសបានគ្រប់មុខ ទាំងជម្ងឺពឹស ទាំងសត្វពឹសចឹក ឬ ទិច ដ៏ពូកែសាកសិទ្ធ។

ប្រសិនបើយើងសង្សយ័នៅក្នុងខ្លួនយើងប្រហែលជាកើតពឹសយើងត្រូវបេះស្លឹកដែលចាស់ៗចុំនួន ៧ឬ ឮ៨សន្លឹក លាងទឹកអោយស្អាត ដាក់ចូលក្នុងមាត់ហើយទុំពា វាអោយម៉ត់បន្តិចសឹមផឹកទឹកតាមក្រោយ មួយថ្ងៃបីដង ក្រោយបាយរួច វាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់។

ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ធ្លាប់ប្រើទើបដឹងច្បាស់ពីផលប្រយោជ៏របស់វា ជាពិសេសមួយអាទិត្យមុននេះខ្ញុំបានឈឺដូចក្មួយស្រីនេះអញ្ចឹង កាលពីក្បាលព្រលប់ខ្ញុំមិនបានឈឺអ្វីទាំងអស់ ដល់ពេលខ្ញុំគេងលក់ ដល់ម៉ោង២ ភ្ញាក់ដឹងខ្លួន ស្រាប់តែឈឺជើង ឈឺកន្លែងដូចក្មួយស្រីអញឹង

ឈឺយ៉ាងខ្លាំងមិនអាចដើរចូលបន្ទប់ទឹកបាន ខ្ញុំបានសង្យយ័ថាកើតពឹស ខ្ញុំក៏ញាំស្លឹកវាមួយថ្ងៃបីដង ក្រោយមកវាក៏បានជាដូចធម្មតាវិញ បើយើងកើតពឹសមើលថ្នាំពេទ្យមិនងាយត្រូវទេ ដូចក្មួយស្រីជាដើម ( សូមបញ្ជាក់ បើយើងញាំវា ញាំល្មមតែបាត់ឈឺឈប់ញាំ)។

សម្រាប់ដំបៅទឹកនោមផ្អែម យើងអាចបុកស្លឹក ឬទ្រួយវាបិទកន្លៃងដែលរបួសបន្ថែមទៀតដើម្បីឆាប់ជា ហូបផង បុកបិទមុខរបួសផងឆាប់ទទួលបានប្រសិទ្ធភាព។

ប្រភពពី ៖ khmeryulong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares