អ្នកក្នុងភូមិចេះតែធ្ងល់ នឹងស្រ្តីមេម៉ែម្នាក់ ដើរទិញគល់ត្នោត យកទៅផ្ទះរបស់ជាច្រើនកំណាត់ ពេលបើកមើលទើបដឹងការពិតនៅក្នុងគល់ត្នោតសុទ្ធតែ…

ស្រ្តីមេម៉ាយម្នាក់ បន្ទាប់ពីប្តីគាត់បានស្លាប់ចោល គាត់ត្រូវ​ដែលរ៉ាប់រងយ៉ាងច្រើនក្នុងគ្រួសារ របស់គាត់ គាត់ត្រូវរកសីុចិព្ចាឹមកូនៗនៅតូចៗទំាងពីរ។អ្វីដែលចំឡែកអ្នកក្នុងភូមិចេះតែធ្ងល់នឹងស្រ្តីមេម៉ែម្នាក់ ចេះគឺគាត់ចេះតែដើរទិញគល់ត្នោតជាច្រើន កំណត់ ហើយយកទៅរក្សាទុកក្នុងផ្ទះរបស់គាត់។

ដោយតែមានភាពចង់ដឹង និងចង់ឃើញរបស់អ្នកស្រុក ពពួកគេក៏បានបើកមើល នៅក្នុងគល់​តោ្នត​ទំាងអស់​នោះមានសុទ្ធតែ ដង្កូវដួង បានបង្ករអោយមានភាពភ្ញាក់ផ្អើរទូល​ទំាងភូមិ​មកចោមរោម​មើល រហូតដល់ថ្នាក់បណ្តាលសារពត៏មានក្នុងប្រទេសថៃចុះផ្សាយព្រោងព្រាយ។

ហេតុការណ៏នេះកើតក្នុងផ្លូវទី៥ តំបន់រោង ស្រុកក្រៈសេស៊ីន ខេត្តសុងខ្លា។ គាត់ក៏បាន​បង្កាត់​បង្ហាញទៅដល់អ្នកស្រុកដែលមានបំណង ចង់ចញ្ចឹម ដង្កូវដួងនេះ ព្រោះ វាងាយស្រួលចព្ចាឹម និងទទួលបានប្រាក់កំរៃច្រើនគួរសមនិងអាចអោយពួកគាត់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ ប្រសើរជាង​ធ្វើចំនាកស្រុក។

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *