ព្រឺក្បាលខ្ញាក ក្រោយបានដឹងពីតម្លៃ ដើមអំពិលមួយនេះ ពិតជាដាច់ផ្ងារមែន ញាក់សាច់ម៉ង…

បរទេស ៖ មហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៏ និង ភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយដើមអំម្ពិលមួយដើមនេះ ត្រូវបានឈ្មួញនៅក្នុងខេត្តទៀងយ៉ាង ប្រកាសដាក់លក់នៅក្នុងផ្សារណាត់ក្នុងក្រុងព្រៃនគរ ក្នុងតម្លៃ ១០០ ០០០ដុល្លារ ។ ដើមអម្ពិលមួយដើមនេះ ត្រូវបានគេដឹងថា មានអាយុកាលជាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៣០០ឆ្នាំមកហើយ ដែលវាជាប្រភេទដើមអម្ពិលភ្នំ ។ជាក់ស្តែង លោក ហ្វុ​ង ដែលជា​ម្ចាស់​ដើមអម្ពិលមួយដើមនេះបានប្រាប់ថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គាត់​បាន​ទិញ​វា​កាលពី ៣ ឆ្នាំ មុន

នៅ​តំបន់​ព្រៃ​ខេត្ត​តៃ​និញ ព្រោះវា​ជា​អម្ពិល​ដុះ​ក្នុងព្រៃ វា​ងាយ​ថែទាំ​ណាស់ ទាល់តែ​ប្រើ​ឡាន​ស្ទួ​ច​ប្រភេទ ១២ តោន ទើប​អាច​ដឹក​វា​ពី​ទៀង​យ៉ាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មក​ព្រៃនគរ​បាន ។​ក្នុងនោះដែរ វាមានកម្ពស់ជាង ៨ម៉ែត្រ ទំហំប្រហែលមនុស្សចាស់៣នាក់ឱប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្លឹក​បៃតង​ជាប្រចាំ ហើយ​ការថែទាំ​ត្រូវ​ប្រើ​ជណ្តើរ ។​ ហើយ​ វា​ចេញ​ផ្កា ផ្លែ រហូត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងរយៈពេល​លោក​ដាក់លក់

មាន​គេ​មក​តថ្លៃ​យ៉ាងច្រើន តែ​មិនទាន់​ត្រូវរ៉ូវ​គ្នា ។​យ៉ាងណាមិញ ដោយសារតែវាដុះ នៅក្នុងព្រៃ និង ​មាន​វ័យ​ចំណាស់ បានធ្វើឱ្យ​ដើម​របស់​វា​ឡើងជា​ពួនៗ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយពន្លក​ថ្មី​ដុះ​ចេញ​កាន់តែ​ធ្វើ​ឱ្យ​វា​លេចធ្លោរ ។​ សម្បុរ​របស់វាខ្មៅ​ ដោយសារតែវាមានវ័យ​ចំណាស់​ខ្លាំងពេក សាច់របស់វាស្ទើរតែ​ក្លាយទៅជាថ្ម​ទៅហើយ៕ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក