នេះជាមូលហេតុដែលមនុស្សម្នាក់ចូលចិត្តចិញ្ចឹមឆ្កែ វាដូចជាសមាជិកគ្រួសារម្នាក់អញ្ចឹង!!!

អ្នកចូលចិត្តចិញ្ចឹមឆ្កែមានបានដឹងគន្លឹះទាំងនេះនៅ? ពិតប្រាកដណាស់ សត្វឆ្កែត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមិត្តដ៍ល្អសម្រាប់មនុស្សជាច្រើន។ ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាក៍បង្ករឿងខ្លះៗអោយអ្នកឈឺក្បាលដែរ ។ ឆ្កែត្រូវបានប្រើប្រាស់​ដោយ​​​មនុស្សសម្រាប់មុខងារខុសៗគ្នាជាច្រើន ដូចជា​ធ្វើ​ការ​ងារ​​ និងធ្វើជា​សត្វ​ចិញ្ចឹម​​។ ពួកវាគឺជាសត្វចិញ្ចឹមដ៏ពេញ​និយមពី​ព្រោះ​ពួកវាតែងតែចូលចិត្តលេង រាក់​ទាក់ ហើយ​និងចេះស្ដាប់មនុស្ស។សត្វឆ្កែ ពេលខ្លះត្រូវបានគេចាត់ទុកជា “មិត្តសំឡាញ់របស់មនុស្ស” ពីព្រោះវា​ត្រូវ​បានគេ​​​ទុកជាសត្វចិញ្ចឹម ហើយវាស្មោះត្រង់នឹងម្ចាស់ និងចូលចិត្ត​នៅក្បែរ​មនុស្ស​។​ ទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើវាស្មោះត្រង់ដល់កំរិតណាទៅ