បុសម្នាក់ទិញផ្ទះតម្លៃរាប់លានដុលារបែរជាជួបរឿងចឹងសោះ…

ប្រទេសថៃ៖ បុរសម្នាក់បានចំណាយលុយរាប់លានដុលារដើម្បីទិញផ្ទះមួយដែរមានតម្លៃសរុបទាំងអស់ ៤ លានបាត ដោយទិញពីលោក សាំងងៀម ឆៀងណក អាយុ ៧៣ ឆ្នាំ​ហើយគាត់សង្ឃឹមថា នឹងប្រើប្រាស់ដី នេះដើម្បីដាំចេកនិងធ្វើការងារកសិកម្មផ្សេងទៀត។

មុសសំរេចចិត្តទិញគាត់បានពិនិត្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអស់ ហើយគាត់បានប្រគល់លុយដល់ម្ចាស់ផ្ទះ
ក្នុងបរិវេញផ្ទះមានអាងស្តុកទឹកមួយហើយគាត់បើគំរបអាងស្តុកទឹកមើលបើជាផ្ទះរឿងដែលមិននឹកស្មានមិនដល់សោះ គឺគាត់ប្រទេះឃើញលលាក្បាលនិងគ្រោងធ្អឹង។ភ្លាមលនោះគាត់បានរាយការណ៏ដល់សមត្ថកិច្ច ។

ខណៈពេលដែល សមត្ថកិច្ចចុះពពិនិត្យ និងបានសន្និដ្ឋានក្នុងដំណាក់កាលដំបូងថា វាជាក្បាលមនុស្សប្រុសតែក្រោយពីការសាកសួរអ្នកភូមិនេះ គឺធ្លាប់មានបណ្តឹងពីការបាត់មនុស្សនៅប៉ុស្តិ៍ នៅស្រុក Mueang Nakhon Ratchasima កាលពី ៨ ឆ្នាំមុនតែក្បាលមនុស្សនេះ ។ប៉ុន្តែប៉ូលីសនៅតែមិនអាចកំណត់សម្គាល់ថាជាក្បាលមនុស្សដែលបានបាត់ខ្លួននោះទេ ហើយប៉ូលីសកំពុងធ្វើការស៊ើបសួរអំពីហេតុការណ៍នៃការបាត់បង់ជីវិតនៃក្បាលមនុស្សនេះតទៅទៀត៕