ក្ទម្ពទេស ជាបន្លែឱសថដ៏ពិសេស!បន្ថយជំងឺលើសឈាម បំប៉នឆ្អឹងឲ្យមាំ ទំលាក់ព្រូន បំប៉នក្រលៀន និងថ្លើម ការពារពីជំងឺមហារីក

ក្ទម្ពទេស ជាបន្លែឱសថដ៏ពិសេស!បន្ថយជំងឺលើសឈាម បំប៉នឆ្អឹងឲ្យមាំ ទំលាក់ព្រូន បំប៉នក្រលៀន និងថ្លើម ការពារពីជំងឺមហារីក។ក្ទម្ពទេស មានគុណប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការពារនិងថែរក្សាជំងឺជាច្រើនប្រភេទ ដូចជាក្នុងត្រួយកន្ធំថេតបរិបូណ៌ដោយ Carbohydrate , Proteine , Fibers , Calcium , Vit A , Vit B1 B2 B3 , Vit C , ជាតិដែក

– ជាថ្នាំអាយុវែង (ឬស ,គ្រាប់ចាស់ )– បំប៉នឆ្អឹង (ត្រួយ ផ្លែខ្ចី គ្រាប់ )– ជួយជំងឺលើសឈាម ទម្លាក់ សម្ពាធឈាមមិនឲ្យខ្ពស់ (ត្រួយ )– បំប៉ន និងរក្សាភ្នែក– បំប៉នបេះដូង ( ត្រួយ )– ជួយបញ្ចុះជាតិស្ករក្នងឈាម ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម– ជួយឲ្យគេងលក់ស្រួល ( គ្រាប់ចាស់ )

– ជួយចំរើនអាហារ ( ផ្លែខ្ចី ត្រួយ )– ក្តៅក្នង ( ត្រួយ ផ្លែខ្ចី )-រាគមួល ទម្លាក់ព្រូន ( គ្រាប់ )– បំប៉នក្រលៀន និង ថ្លើម– ការពារ ជំងឺមហារីក …. ។ល។

អត្ថបទដោយ ផ្កាយ និស្ស័យ The Memoriesចំណាំ ៖ កន្ធំថេត ជា បន្លែអន្លក់សម្រាប់បរិភោគ ជាអាហារ មិនមែនជាឱសដសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺឡើយ។

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *