មានមិត្តណាចង់ខំមិនបួងសួងសុំសេចក្តីសុខខ្លះ…? សាកសិទ្ធណាស់មិត្ត…ជួយស៊ែរផងមិត្ត

មានមិត្តណាចង់ខំមិនបួងសួងសុំសេចក្តីសុខខ្លះ…? សាកសិទ្ធណាស់មិត្ត…ជួយស៊ែរផងមិត្ត។ខាងក្រោមនេះជាពាក្យបួងសួងសុំសេចក្តីសុខដែលមហាជននិយមប្រើប្រាស់៖

MeyMey Ly៖ សុំអោយជួបតែសុខរហូតកុំអោយមានខ្វះខាតអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតសូមស្គាល់តែភាពបរិបូណ៍។Mak Yathika៖ សូមអោយគ្រួសារញុំមានតែសេចក្តីសុខហើយសូមអោយបំណងដែលខ្ញុំប៉ងជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអោយបានសំរាច់ក្នុងឆ្នាំនឹងផង។
Bee KonKat៖ សុំអោយញុំនឹងគ្រួសារញុំសុខសប្បាយជួបមនុស្សល្អៗរកសុីមានបានទៅគ្រប់ទិសទីមានក្ដីសុខឈ្នះអស់មាសត្រូវមានសុខភាពល្អនឹងសំរេចគ្រប់ក្ដីប្រាថ្នាសាធុសាធុសាធុ។
Gîî Kâ៖ បំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំសុំអោយម៉ែមានសុខភាពល្អនៅជាមួយកូនអោយបានយូរនិងខ្ញុំធើ្វការលុយអោយបានច្រើនដើម្បីជួយគ្រួសារនិងបំណងចុងក្រោយជួបនិងមនុស្សស្រលាញ់ខ្ញុំពិត។

Soknang Love៖ សូមអោយប្តីប្រពន្ធ័ចៅរស់នៅមានសេចក្តីសុខនឹងជួបតែមនុស្សល្អៗក្នុងឆាកជីវិតហើយសូមអោយចៅឆាប់ធ្លាក់ឈ្មោះមកឆាប់ៗបានទៅធ្វើការនៅកូរ៉េបានសំរេចកុំអោយមានអ្វីមកបៀបបៀនអោយសោះ សាធុៗៗ
Lun Malib ៖សំុឲ្យវត្ថុសាកសិទ្ធជួយតាមថែរក្សាអោយគ្រួសារកូនចៅជូបតែសេចក្ដីសុខហើយសំុឲ្យសំរេចបំណងប្រាថ្នាផងឆ្នាំនិង។Tep Vika៖ សុំឲវត្ថុសាកសិទ្ធតាមថែរក្សាកូនចៅជួបតែរឿងល្អក្នុងជីវិត ពិេសសខ្ញុំឲគ្រួសារជួបតែសេចក្ដីសុខរកស៊ីមានបាន សុំឲកូនចៅប្រលងជាប់និទ្ទេសល្អ សុំបានសម្រេចដូចសេចក្ដីប្រាថ្នា ។

Nit Bok Bras៖ ចង់ប្រលងអោយជាប់ទី១២ ហើយសូមអោយជំងឺឈឺថ្កាត់ទាំងឡាយជាស់ផុតពីម៉ាក់នៅមើលថែកូនចៅអោយបានយូរ សូមអោយលោកប៉ារកសុីមានបានមេគោរពស្រលាញ់ចូលចិត្ត។
Bella Bella ៖សុំអោយញុំនឹងគ្រួសារញុំសុខសប្បាយជួបមនុស្សល្អៗរកសុីមានបានទៅគ្រប់ទិសទីមានក្ដីសុខឈ្នះអស់មាសត្រូវមានសុខភាពល្អនឹងសំរេចគ្រប់ក្ដីប្រាថ្នាសាធុសាធុសាធុ។

Ros Sopheak៖ សូមអោយរឿងចង្រៃដែលកេីតឡេីងទាំងអស់រលាយសាបសូន្យទៅតាមខ្យល់ ហេីយនាំមកនៅសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្ត មានលុយចាយពេញដៃ រកសុីមានបានក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងលាភសំណាងទាំងពួង សាធុៗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *