ញាក់សាច់! ពេលដឹងតម្លៃមាន់ជល់៦០មុឺនដុល្លាអាចទិញផ្ទះបានច្រើនល្វែង

ថ្មីនេះៗមានកានភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសថៃក្រោយពេលវីដេអូមួយត្រូវបានបង្ហោះចូលបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេកប៊ុកហើយវីដេអូមួយនេះបាននិយាយពីការដាក់ដេញថ្លៃមាន់ជល់រហូតទៅដល់តម្លៃកំពូលមាន់ជល់ដែលមានតម្លៃរហូត៦០មឺុនដុលារ ដែលមានតម្លៃស្មើនឹង ២០លានបាត។តម្លៃនេះពីតជាតម្លៃមួយដ៏ថ្លៃបំផុតក្នុងប្រវិត្តសាស្រ្តនៃមាន់ជល់។

បានជាមាន់ជល់នេះមានតម្លៃថ្លៃដោយសារតែវាឆ្លងការប្រកួតជាច្រើនខ្សែវានហើយមិនទាន់ស្គាល់ពាក្យថាចាញ់ទេព្រោះមាន់នេះវាមានលក្ខណៈពិសេសច្រើន ហើយក្បាច់វាយជាមួយគូរប្រកួតក៏មិនធម្មតា។

ប្រភព៖ហ្វេសប៊ុក

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *