អបអរសាទរ!!​បណ្ឌិតគណិតវិទ្យា លេខ១ ខ្មែរ ប្រចាំប្រទេសកូរ៉េ

បណ្ឌិតគណិតវិទ្យា លេខ១ ខ្មែរ ប្រចាំប្រទេសកូរ៉េ ។បងស្រី ចាន់ សូនី អាយុ 40ឆ្នាំ ជានិស្សិតដែលទទួល អាហារូបករណ៍ពី​មហាវិទ្យាល័យ សកាំង (서강대) ។។

បងស្រីបានមកប្រទេសកូរ៉េតាំងពីឆ្នាំ2009 រយះ 8ឆ្នាំ និងបញ្ចប់កាសិក្សាជាស្ថាពរ និង ត្រឡប់ទៅបង្រៀននៅសកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញខែ៩ ។ គាត់មានមានស្រុកកំណើត នៅតំបន់ជនបទ ខេត្តបាត់ដំបង និងមានឪពុកម្តាយជាអ្នកចំការ ។

សូមចូលរួមអបអរសាទរ បណ្ឌិតស្រី គណិតវិទ្យាខ្មែរលេខ១ប្រចាំប្រទេសកូរ៉េ សូមស៊ែរ លើកកំលាំងចិត្តបងស្រីផង សូមរគុណ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *