វាសនាមើលមិន ឃើញមែនបងប្អូន លុយជាង ១៥មឺុនដុលារដូចឆ្លាក់ពីលើមេឃ

នេះពិតជារឿងមួយដ៏កម្រមួយ ដែលបានកើតឡើង បុរសកសិករម្នាក់គ្រាន់តែជីប្រលាយ ដើម្បីធ្វើចំការស្រាប់តែ ប្រទះឃើញគ្រឿងចក្រចម្លែកមួយ។ក្រាេយមកគាត់មានបំណងនឹងលក់វាប៉ុន្តែ មិត្តភក្ក័បានឃាត់។គាត់បានរាយការណ៏ដល់ពូលីមូលដ្ឋាន ក្រោយពួកគេសម្រេចតេទៅអ្នកជំនាញ់នៅសារមន្ទីបន្ត។

តាមប្រភពពត៏មានគ្រឿងចក្រមានតែ៥០គ្រឿងប៉ុណ្ណោះ ហើយត្រូវគេកំពុងរុករក។ ក្រោយមកខាងសារមន្ទីក៏បានជូនរង្វាន់ដល់គាត់ចំនួន១០ម៉ឺនដុល្លាតែម្តង។ ហើយចុងក្រោយគ្រឿងចក្រមួយគ្រឿងនោះក៏សម្រេចអោយតាំងក្នុងសារមន្ទីវត្ថុបុរាណតែម្តង។Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *