ជួយស៊ែ ឱ្យមិត្តៗយើងបានស្គាល់ផង!ក្តាមនេះដល់ហើយ !! ក្តាមផ្សេងៗ វារស់នៅក្នុងទឹក តែក្តាមមួយនេះ វារស់នៅក្នុងព្រៃ ឬនៅលើដើមឈើ…ពិតជាមិនយល់

ក្តាមធំបំផុតនៅលេីផែនដី គឺក្តាមដូង យេីងអាចញាំុវាបាន មានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ មានបងប្អូនណាដែលឃើញ ឬស្គាល់ក្តាមនេះទេ?

ក្តាមដូង ឬឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស “Coconut Crab” ឬអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថា ក្តាមលួចដូង ព្រោះវាចូលចិត្តសុីផ្លែដូងដែលជ្រុះនៅដី តែបើគ្មានដូងជ្រុះទេក្តាមនេះវាឡើងដើមដូងកាត់ផ្តាច់ផ្លែទំលាក់មកដីហើយប្រើដង្គៀបដ៏មាំរបស់វាបំបែកផ្លែដូងសីុជាហារ មិនត្រឹមតែអាចបំបែកផ្លែដូងទេ តែគេដឹងថាវាអាចប្រើដង្គៀបវាចាប់របស់អ្វីមួយដែលមានទម្ងន់រហូតដល់ទៅ ២៨គីឡូឯណោះ។ ក្តាមដូងនេះចូលចិត្តរស់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រតំបន់ត្រូពិច។ជួយស៊ែរេ ឱ្យមិត្តៗយើងបានស្គាល់ផង!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *