ពីរប្តីប្រពន្ធសុខចិត្តចំណាយពេលជិត២០ឆ្នំា ដំាដើមឈើជាង ២លានដើម ដើម្បី ប្រែតំបន់វាលរហោឋានទៅជាតំបន់បៃតង

សុខចិត្តអោយគេដាលថាមនុស្សឆ្គួតទំាងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធព្រោះតែចង់បង្កើតកន្លែងមួយអោយមានភាពពណ៏បៃតងឡើងវិញដោយចំណាយពេលវេលាជាច្រើនជាង២០ឆ្នំា ចាប់ពី ឆ្នំា ២០០១ ទៅដល់ឆ្នាំ ២០១៩។ពីរម្នាក់ប្តីប្រពន្ធបានចំណាយពេលវេលានិងលះបង់ការងារផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើន។

បញ្ហាដ៏អាក្រក់ទាំងនេះហេីយទេីបលោក Sebastião Salgado និង ភរិយារបស់គាត់អ្នកស្រី Lélia Deluiz Wanick Salgado បានបង្កេីតក្រុមមួយក្នុងគោលបំណងស្តារព្រៃឈេីដែលបាត់បង់មកវិញ។ គាត់បានប្រមូលផ្តុំមនុស្សជាច្រេីនដេីម្បីចូលរួមជាមួយពួកគាត់ ហេីយពួកគាត់បានពន្យល់ពួកគេអំពីសារប្រយោជន៍នៃព្រៃឈេី។


គាត់បានដឹកនាំមនុស្សជាច្រេីនក្នុងសកម្មភាពនេះដោយគាត់មានគោលបំណងថាគាត់នឹងដាំដេីមឈេីឡេីងវិញឲ្យបាន២លានដេីមឲ្យអាកាសធាតុត្រឡប់មករកភាពដេីមវិញ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *