បុរសៗហាមដាច់ខាតយកទូរសព្ទដាក់ក្នុងហោប៉ាវ ព្រោះជាតិវិទ្យុកម្មអាចបំផ្លាញមេជីវិតឈ្មោលបាន(មានវីដេអូ)

ការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថា ​អ្នកដែលចូលចិត្តទុកទូរសព្ទនៅក្នុងហោប៉ាវ​ជាពិសេសប្រុសៗនោះ ​ជាតិវិទ្យសកម្ម(Radiation) ​នឹងបំផ្លាញនូវមេជីវិតឈ្មោល​មិនឱ្យបង្ករកំណើតបានឡើយ ​ប្រសិនបើព្យាយាមយកទូរសព្ទដាក់នៅក្នុងហោប៉ាវនោះ។​

បើទោះបីជាមនុស្សខ្លាចនូវប្រព័ន្ធចំលង​​នៃទូរសព្ទជាពិសេសជាតិវិទ្យុសកម្ម​ ​ភាគច្រើន នៃពួកគេនៅតែទុកទូរសព្ទដៃនៅក្នុងហោប៉ាវដដែល។ ​​ពេលខ្លះយើ់ងគិតថាវាស្រួល​​ដើម្បីយក មកទូរសព្ទទៅនរណាម្នាក់ ​​ឬក៏លើកទូរសព្ទនរណាម្នាក់​​តែពេលខ្លះយើងមិនដឹងអំពីការជះឥទ្ធិពលអាក្រក់​​ពី​​ការទុកនៅក្នុងហោប៉ាវនោះទេ។​​

ប្រព័ន្ធនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើក្រដាស់រហូតទៅដល់២១​​បានបង្ហាញពីជាតិវិទ្យុ​​​ សកម្មដែលលេចចេញនៅលើក្រដាស​​​ដែលជាតិវិទ្យុសកម្មនេះ​ ​​បានបំផ្លាញទៅដល់​​មេជីវិតឈ្មោលទៀតផង។​​​

កាលពីឆ្នាំ ២០១១​ កន្លងទៅ ​អង្គការសុខភាពពិភពលោក ​(World Health Organization)​ បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជាតិវិទ្យកម្ម ​ទៅកាន់ដំណាក់កាល ​មហារីក២បេ។​វាគឺជារៀបចំ​ ឬចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ដំបូងបង្អស់ ​ដែលទូរសព្ទដៃ ប៉ះពាល់ដល់ស​រីរាង្គកាយរបស់មនុសនោះ។​យ៉ាងណាក៏ដោយ​ លោក​វិជ្ជបណ្ឌិត Moskowitz​បានព្រមានអំពី ​បញ្ហានេះ ​ដោយការបញ្ជាក់ពី University of Newcastle​បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់​ ពីភស្តុតាង​ដែលបុរសមិនគួរទុក ទូរសព្ទដៃពួកគេ​នៅក្នុងហោប៉ាវនោះទេ ​ព្រោះវាអាចបំផ្លាញនូវមេជីវិត​ឈ្មោលបានយ៉ាងងាយ៕​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *