ត្រឹមត្រូវណាស់! ប្អូនស្រីម្នាក់ដាក់មួយឃ្លាទៅកាន់មនុស្សមួយចំនួនថា “អេតាស៊ីវិលមិនអាចឃាត់មនុស្សផិតក្បត់បានទេ”…

កាលពីថ្មីៗនេះ ប្អូនស្រីម្នាក់ បានបង្ហោះសារថា អេតាស៊ីវិលគ្រាន់តែជាក្រដាសមួយសន្លឹកប្ដីប្រពន្ធតែបំរុងបាក់បែកប្រេះស្រាំទោះក្រដាសអេតាសុីវិល 100 សន្លឹកទៀតក៏ទប់មិនជាប់ដែល! អ្នកខ្លះក៏ស្រលាញ់យល់ចិត្តគ្នាដល់មានកូន ដប់ ម្លៃឆ្នាំក្រោយទើបសម្រេចចិត្តរៀបការ ហើយអ្នកខ្លះទៀតរៀបការហើយក៏មិនទាន់ចង់ចុះអេតាស៊ីវិល ! ព្រេាះការស្រលាញ់ចាប់ផ្ដើមពីមនុស្ស

ពីរនាក់ដោយចេះយោគយល់ មើលថែរក្សារគ្នា ស្មេាះស្ម័គ្រមួយនឹងមួយ ចាប់ដៃគ្នាកសាងអនាគតនឹងសុភមង្គល អ្វីដែលសំខាន់ប្ដីត្រូវចេះស្គាល់ពាក្យថាគ្រប់គ្រាន់ មិនសំខាន់លើអេតាស៊ីវិលឡើយ ! ពាក្យថាចុះអេតាស៊ីវិល ស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍សុវត្តិភាព តែមិនបានបញ្ចាក់ថានឹងត្រូវតែជាប់គ្នាជាអមតះទេ គឺគ្រាន់តែអាចបញ្ចាក់ក្នងផ្លូវច្បាប់ ថាស្របច្បាប់ នឹង ងាយស្រួលចែកទ្រព្យ

 

ក្រោយលែងលះ តែប៉ុន្នេាះ ! ហើយគិតអោយច្បាស់មុនសម្រេចចិត្តព្រេាះអ្នកដែលទទួលរងនូវសម្ពាធផ្លូវចិត្តខ្លាំងជាងគេ គឺកូន …! កុំព្យាយាមឃាត់មនុស្សដែលចង់ទៅ , បើគេមានសម្ពាធ គេចង់មានសេរីភាពណាស់ ប្រលែងដៃទៅ អោយបានធូរចិត្តខ្លួនយើងផង ! ចាត់ទុកថាជួបគ្នា ជានិស្ស័យ បែកគ្នាគឺជាព្រហ្មលិខិត ! យើងបាត់បង់មនុស្សក្បត់ គេបាត់បង់មនុស្សស្មេាះ ! ស៊ូមានឈ្មេាះជាមេម៉ាយមែនពិត តែមេម៉ាយសប្បាយចិត្ត ឆ្នៃការឈឺចាប់អោយក្លាយកម្លាំងចិត្ត៕

ពិតជាត្រឹមត្រូវពាក្យថាអេតាសុីវិលជាក្រដាសៈិតណាស់ ហើយវាមិនអាចចងជើងមនុស្សក្បត់បានទេ! តែវាគ្រានតែធ្វើអោយមនុស្សស្រីយើងឈឺចាប់បន្តិច ចុះក៍វេទនា មិនចុះក៍វេទនា តើគួរគិតបែបណា បើអ្នកទាំងពីត្រូវតែបែក?តើកូនៗគឺមានឈ្មោះថាកូនអត់ខាន់ស្លាឬ? ចុះបើអ្នកខ្លះការហើយមានសុីខាន់ស្លារាបពានមឺុនសែន តើអត់ខាន់ស្លាត្រឹមអេតាសុីវិលនិងឬ??ហុឺ!ពិតជាឈឺចិត្តណាស់ ជំនាន់ឪម៉ែមានកូនបានចៅទើបតែចុះដោយសារធ្វើប្លងដីសោះ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *