សូមជួយគំាទ្រ ម្នាក់មួយដើម្បីលើកកំម្លាងចិត្តកសិករខ្មែរតស៑ូដំាបន្តទៀត!

ពិតជាល្អណាស់បន្លែរបស់ខ្មែរដែលគ្មានជាតិគីមីបែបនេះ ចូលចិត្តបន្លែខ្មែរគ្មានជាតិគីមី ហេីយសូមឱកសិករទាំងអស់ខិតខំឡេីង។ជាពិតណាស់ប្រជាកសិករដែលបានដំាបន្លែដែលគ្មានប្រើសារធាតុគីមីនឹងទទួលការគំាទ្រពីសំណាក់មហាជនដោយសារតែពួកគាត់បានយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពរបស់គាត់។

ដើម្បីជំរុញអោយមានការដំាដុះបន្លែប្រើជីធម្មជាតិ លុះត្រាតែមានការគំាទ្រពីសំណាក់មហាជនព្រោះការគំាទ្រជាកំឡាំងដល់មានប្រយោជនសម្រាប់ប្រជាកសិករខ្មែរយើង។ដូចនេះយើងត្រូវចូលរួមលើកកម្ពស់និងគំាទ្រពួកគាត់។

សូមជូនពរឲ្យកសិករដាបន្លែ ក៏សូមសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេស មេត្តាដាំដំណាំដាំបន្លែគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ក្រុមគ្រួសារ និងចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកមាន់ទាចិញ្ចឹមត្រី ដីេម្បីលេីកកម្ពស់ជីវភាព និងជួយបំពេញតម្រូវការនៅទីផ្សារក្នុងស្រុក និងឈានដល់ការនាំចេញក្រៅស្រុក ដេីម្បីកុំឲ្យប្រទេសជិតខាងនោំចូលបន្លែនិងសាច់ដែលមានជាតិគីមី កាលណាយេីងមានគ្រប់មុខ យេីងមិនទិញបន្លែសាច់គេទៀត គេក៏ឈប់នាំចូលមកហេីយ(Thi Ren)

បន្លែធម្មជាតិ ចងជាសហគម យកលក់លើទីផ្សារ នឹងបានតំលៃថ្លៃ ហើយប្រសិនមានតំរូវការទីផ្សានឹងទទួលកំរៃខ្ពស់ដូច ន្លែដែលនាំចូលពីប្រទេសជិតខាង។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *