ទីក្រុងទាំង២៨ ដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក

ទីក្រុង គឺជាទីកន្លែងមួយដែលប្រមូលផ្តុំទៅដោយមនុស្ស និងប្រភពនៃការងារ ជាពិសេសជាកន្លែងសំបូរទៅប្រពន្ធ័ហេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធទំនើបៗដែលទីជនបទមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍន៍ច្រើននៅឡើយ។ ដូចនេះហើយដែនដីនៃការចែករំលែកសូមលើកយកទីក្រុងចំនួន ២៨ ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដូចខាងក្រោម៖

២៨) ទីក្រុងចាកាតា (Jakarta) មានប្រជាជន ១០,១៧៦,០០០ នាក់ នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ក្នុងទ្វីបអាស៊ី

២៧) ទីក្រុងឡុង (London) មានប្រជាជន ១០,១៨៩០,០០០ នាក់ នៃប្រទេសអង់គ្លេស ក្នុងទ្វីបអ៊ឺរ៉ុប

២៦) ទីក្រុងសេនជិន (Shenzhen) មានប្រជាជន ១០,៦៨០,០០០ នាក់ នៃប្រទេសចិន ក្នុងទ្វីបអាស៊ី

២៥) ទីក្រុងប៉ារីស (Paris) មានប្រជាជន ១០,៧៦៤,០០០ នាក់ នៃប្រទេសបារាំង ក្នុងទ្វីបអ៊ឺរ៉ុប

២៤) ទីក្រុងធានជីន (Tianjin) មានប្រជាជន ១០,៨៦០,០០០ នាក់ នៃប្រទេសចិន ក្នុងទ្វីបអាស៊ី

២៣) ទីក្រុងគីនសាសា (Kinshasa) មានប្រជាជន ១១,១១៦,០០០  នៃប្រទេសកុងហ្គោ ក្នុងទ្វីបអាព្រិច

២២) ទីក្រុងកាំងស៊ូ (Guangzhou) មានប្រជាជន ១១,៨៤៣,០០០ នាក់ នៃប្រទេសចិន ក្នុងទ្វីបអាស៊ី

២១) ទីក្រុងមូស្គូ (Moscow) មានប្រជាជន ១២,០៦៣,០០០ នាក់ នៃប្រទេសរុស្ស៊ី ក្នុងទ្វីបអាស៊ី-អ៊ឺរ៉ុប

២០)​ ទីក្រុងឡុងប៊ីច (Long Beach) មានប្រជាជន ១២,៣០៨,០០០ នាក់ នៃប្រទេសអាមេរិច ក្នុងទ្វីបអាមេរិចខាងជើង

១៩) ទីក្រុង Lagos មានប្រជាជនសរុប ១២,៦១៤,០០០ នាក់ នៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា (Nigeria) ក្នុងទ្វីបអាព្រិច

១៨) ទីក្រុងម៉ានីល (Manila) មានប្រជាជន ១២,៧៦៤,០០០ នាក់ នៃប្រទេសភីលីពីន ក្នុងទ្វីបអាស៊ី

១៧) ទីក្រុងរ៉ូដេចានៀរ៉ូ (Rio de Janeiro ) មានប្រជាជន ១២,៨២៥,០០០ នាក់ នៃប្រទេសប្រេស៊ីល ក្នុងទ្វីបអាមេរិចខាងត្បូង

១៦) ទីក្រុងចុងគីង (Chongqing) មានប្រជាជន ១២,៩១៦,០០០ នាក់ នៃប្រទេសចិន ក្នុងទ្វីបអាស៊ី

១៥) ទីក្រុងអ៊ីស្តានបុល (Istanbul) មានប្រជាជន ១៣,៩៥៤,០០០ នាក់ នៃប្រទេសតួគី ក្នុងទ្វីបអ៊ឺរ៉ុប

១៤) ទីក្រុងកាគ្យូតា (Calcutta) មានប្រជាជន ១៤,៧៦៦,០០០ នាក់ នៃប្រទេសឥណ្ឌា ក្នុងទ្វីបអាស៊ី

១៣) ទីក្រុងប៊ើនុសអ៊ែរ៉េស (Buenos Aires) មានប្រជាជន ១៥,០២៤,០០០ នាក់ នៃប្រទេសអាសង់ទីន ក្នុងទ្វីបអាមេរិចខាងត្បូង

១២) ទីក្រុងការ៉ាឈី (Karachi) មានប្រជាជន ១៦,១២៦,០០០ នាក់ នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាន ក្នុងទ្វីបអាស៊ី

១១) ទីក្រុងដាកា (Dhaka) មានប្រជាជន ១៦,៩៨២,០០០ នាក់ នៃប្រទេសបង់ក្លាដេស ក្នុងទ្វីបអាស៊ី

១០) ទីក្រុងការ៉ូ (Cairo) មានប្រជាជន ១៨,៤១៩,០០០ នាក់ នៃប្រទេសអាស្ស៊ីប ក្នុងទ្វីបអ៊ឺរ៉ុបអាព្រិច

៩) ទីក្រុងញូយ៉ក (New York) មានប្រជាជន ១៨,៥៩១,០០០ នាក់ នៃប្រទេសអាមេរិច ក្នុងទ្វីបអាមេរិចខាងជើង

៨) ទីក្រុងប៉េកាំង (Beijing) មានប្រជាជន ១៩,៥២០,០០០ នាក់ នៃប្រទេសចិន ក្នុងទ្វីបអាស៊ី

៧) ទីក្រុងអូសាកា (Osaka) មានប្រជាជន ២០,១២៣,០០០ នាក់ នៃប្រទេសជប៉ុន ក្នុងទ្វីបអាស៊ី

៦) ទីក្រុងម៉ុមបៃ (Mumbai) មានប្រជាជន ២០,៧៤១,០០០ នាក់ នៃប្រទេសឥណ្ឌា ក្នុងទ្វីបអាស៊ី

៥) ទីក្រុងសៅផលឡូ (São Paulo) មានប្រជាជន ២០,៨៣១,០០០ នាក់ នៃប្រទេសប្រេស៊ីល ក្នុងទ្វីបអាមេរិចខាងត្បូង

៤) ទីក្រុងម៉ិចស៊ីកូ (Mexico City) មានប្រជាជន ២០,៨៤៣,០០០ នាក់ នៃប្រទេសម៉ិកស៊ិក ក្នុងទ្វីបអាមេរិចខាងជើង

៣) ទីក្រុងសៀងហៃ (Shanghai) មានប្រជាជន ២២,៩៩១,០០០ នាក់ នៃប្រទេសចិន ក្នុងទ្វីបអាស៊ី

២) ទីក្រុងដេលហ៊ី (Delhi) មានប្រជាជន ២៤,៩៥៣,០០០ នាក់ នៃប្រទេសឥណ្ឌា ក្នុងទ្វីបអាស៊ី

១) ទីក្រុងតូក្យូ (Tokyo) មានប្រជាជន ៣៧,៨៣៣,០០០ នាក់ នៃប្រទេសជប៉ុន ក្នុងទ្វីបអាស៊ី

ប្រភព៖ telegraph

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *