កីឡាករប្រដាល់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើលោកឆ្នាំ២០១៨

ការងារណាក៏ល្អដែរឲ្យតែស្របច្បាប់ ហើយការងារខ្លះក៏ធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាសេដ្ឋីផងដែរ បើទោះបីជាពេលខ្លះអ្នករងការឈឺចាប់បន្តិច ជាក់ស្តែងអ្នកប្រដាល់មួយចំនួនក៏អាចក្លាយជាសេដ្ឋីខ្ទង់លានដុល្លារផងដែរ។ ដូចនេះ ដែនដីនៃការចែករំលែក សូមលើកយកកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកចំនួន ១០ រូប ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក តើកីឡាករប្រដាល់រូបណាដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេ? ជនជាតិអ្វីដែរ? មានទ្រព្យសម្បត្តិចំនួនប៉ុន្មាន? តោះអានទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោមនេះ៖

១០) កីឡាករប្រដាល់ឈ្មោះ Bernard Hopkins (អាមេរិក) មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៤០ លានដុល្លារអាមេរិក

៩) កីឡាករប្រដាល់ឈ្មោះ Marvin Hagler (អាមេរិក) មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៤៥ លានដុល្លារអាមេរិក

៨) កីឡាករប្រដាល់ឈ្មោះ Muhammad Ali (អាមេរិក) មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៥០ លានដុល្លារអាមេរិក

៧) កីឡាករប្រដាល់ឈ្មោះ Vitali Klitschko (អ៊ុយក្រែន) មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៦៥ លានដុល្លារអាមេរិក

៦) កីឡាករប្រដាល់ឈ្មោះ Sugar Ray Leonard (អាមេរិក) មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១២០ លានដុល្លារអាមេរិក

៥) កីឡាករប្រដាល់ឈ្មោះ Lennox Lewis (អង់គ្លេស-កាណាដា) មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១៣៥ លានដុល្លារអាមេរិក

៤) កីឡាករប្រដាល់ឈ្មោះ Oscar De La Hoya (អាមេរិក-ម៉ិចស៊ិក) មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២០០ លានដុល្លារអាមេរិក

៣) កីឡាករប្រដាល់ឈ្មោះ Manny Pacquiao (ហ្វីលីពីន) មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២៣០ លានដុល្លារអាមេរិក

២) កីឡាករប្រដាល់ឈ្មោះ George Foreman (អាមេរិក) មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៣០០ លានដុល្លារអាមេរិក

១) កីឡាករប្រដាល់ឈ្មោះ Floyd Mayweather Jr. (អាមេរិក) មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៧០០ លានដុល្លារអាមេរិក

ប្រភព៖ sportstardom, bleacherreport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares