សារចុងក្រោយ!!! គ្រូពេទ្យដ៏ជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពម្នាក់ និយាយមុនពេលស្លាប់ថា…

លោក Richard ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Teo Ken Siang​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គឺជាគ្រូពេទ្យកែសម្ផស្សដ៏ជោគជ័យម្នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលមានលុយ និងរបស់របរជាច្រើន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រួមមានឡានទំនើប ផ្ទះធំស្គឹមស្គៃ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែស្រមៃចង់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានជីវិតដូចជាលោក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តែកាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១កន្លងទៅនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោកដឹងខ្លួនថាមានជំងឺមហារីក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយដំណឹងដ៏អាក្រក់នេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានធ្វើឱ្យលោកគ្រូពេទ្​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ Richard ព្រមទាំងភរិយា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានភាពតក់ស្លុតជាខ្លាំង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

លោកគ្រូពេទ្យ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Richard បានផ្លាស់ប្តូរជំនាញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពីគ្រូពេទ្យភ្នែក មករៀនជំនាញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កែសម្ផស្សវិញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព្រោះតែជំនាញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេះអាចរកលុយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានច្រើនជាង ហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឥឡូវទោះបីជាលោក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានលុយច្រើន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ុណ្ណាក៏គ្មានន័យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្វីសម្រាប់លោកផងដែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រ។

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Richard បាននិយាយថា៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពេលខ្ញុំគេងគ្រែពេទ្​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ ខ្ញុំស្វែងយល់ពីជីវិតថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ញុំពុំមានភាពរីករាយចំពោះរបស់របរខាងក្រៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលខ្ញុំមាននោះទេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មិនថាឡាន Ferrari ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដីដែលខ្ញុំគ្រោងទិញដើម្បីសាងសង់បឹងហ្គាឡូ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងជំនួញជោគជ័យផ្សេង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទៀតគឺមិនសំខាន់ទាំង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អស់។ ពេលនោះគឺជាពេល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​វេលាដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីឱ្យលោក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្វែងយល់ពីអត្ថន័យជីវិត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតទាក់ទិន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទៅនឹងសេចក្តីសុខដ៏ពិត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រាកដ។

រាល់របស់ដែលខ្ញុំមាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រួមមានភាពជោគជ័យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លុយកាក់ ពានរង្វាន់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឡានទំនើប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ផ្ទះធំស្គឹមស្គៃ និងរបស់របរផ្សេងៗ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទៀតដែលខ្ញុំគិតថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វានាំឱ្យខ្ញុំមានសុភមង្គលនោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គឺមិនបានធ្វើឱ្យខ្ញុំសប្បាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចិត្តនោះទេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្ញុំមិនអាចគេងឱបឡាន Ferrari ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បាននោះទេ។ អ្វីដែលពិត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាធ្វើឱ្យខ្ញុំសប្បាយ

ចិត្តពិត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រាកដក្នុងរយៈពេល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​១០ខែនេះ (មុនពេលលោកស្លាប់) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គឺការទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្ស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មនុស្សដែលខ្ញុំស្រលាញ់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិត្តភក្តិ អ្នកដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្រលាញ់និង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បារម្ភពីខ្ញុំពិតប្រាកដ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពួកគេយំ សើច ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សប្បាយជាមួយខ្ញុំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងអាចយល់ពីការ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឈឺចាប់ដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់។

លោកគ្រូពេទ្យ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Richard បាននិយាយទៀតថា៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រសិនបើខ្ញុំមានឱកាស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រស់នៅលើលោកម្តងទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ញុំនឹងធ្វើជាគ្រូពេទ្​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យដ៏ល្អម្នាក់ ដែលពុំមែនគិតតែរឿងលុយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មួយមុខនោះទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព្រោះខ្ញុំពិតជាយល់ពី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អារម្មណ៍របស់អ្នកជំងឺ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅពេលនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅពេលខ្ញុំកើតជំងឺមហារីកផ្ទាល់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

មុនពេលលោកគ្រូពេទ្យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Richard បានចែកឋាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកបានផ្តាំទៅដល់គ្រូពេទ្យទាំងអស់ថា៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅពេលខ្ញុំប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ញុំស្រាប់តែយល់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពីអត្ថន័យនៃជីវិត និងផ្តោតលើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រឿងសំខាន់ដ៏ពិតប្រាកដ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រឿងដែលហួសចិត្តនោះគឺថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅពេលយើងរៀនពីរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បៀបស្លាប់ហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទើបយើងរៀនពីរបៀបរស់នៅដ៏ពិតប្រាកដ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *