អច្ឆរិយភាពនៃកម្ពុជា!! ឈើមួយដើមយ៉ាងធំបានក្លាយជាថ្ម នៅក្នុងស្រុកលំផាត់ ខេត្តរតនគិរី…..

អច្ឆរិយភាពនៃកម្ពុជា!Amazing Cambodia!ស្រុកលំផាត់ ខេត្តរតនគិរីហ្វូស៊ីលឈើ “ក្លាយជាថ្ម” – FOSSIL WOOD គោលបំណងនៃកំណាយ ប្រមូលទិន្ន័យពាក់ព័ន្ធផូស៊ីលឈើ សក្តានុពលនៃតំបន់ សិក្សានិងរៀបចំជាទីតាំងអភិរក្ស និងតំបន់ទេសចរណ៍បែបធម្មជាតិ និងកន្លែងសម្រាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវផូស៊ីល។​ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវចូលរួមដោយ ​ក្រសួងបរិស្ថាន ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ក្រុមជំនាញផ្នែកធរណីវិទ្យា ក្រុមជំនាញផ្នែករុក្ខជាតិ និងសត្វ ក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្ត ឧទ្យានុរក្ស។៕ ផលិតរូបភាព៖ Cambodia Amazing Trip Planner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *