កក្រើកពេញពិភពលោក!ដោយសារតែក្មេងប្រុសអាយុ៧ឆ្នំា ហ៊ានបង្កើតធនាគារដោយខ្លួនឯង

វាពិតជារឿងមួយដ៏ចម្លែកមួយតែលក្មេងប្រុសជនជាតិប៉េរូសមានអាយុទើបតែ ៧ឆ្នំា ហ៊ានបើកធនាគារមួយដោយខ្លួនឯង។បានធ្វើអោយសារពត៏មានអន្តរជាតិជាច្រើនបានចុះផ្សារពីក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ។ ក្មេង​ប្រុស​ជនជាតិ​ប៉េ​រូ មានឈ្មោះថា Jose

Adolfo Quisocala Condor គាត់បានពន្យល់ប្រាប់ថាមូលហេតុដែលបើកធនាគារនេះដោយសារតែបានសន្លឹងឃើញឪកាសមួយដែលក្មេងៗគាគច្រើនបានចំណាយលុយឥតប្រយោជន៏ទៅទិញរបសរបរឥតប្រយោជន៏ជាច្រើនមានដូចជា៖ស្ករ​គ្រាប់ និង​របស់​លេង​។​ទោះបីជា​នៅ​ក្មេង​ក៏​ដោយ Jose យល់​ច្បាស់​ថា ការ​សន្សំ​លុយ​គឺជា​វិធី​ល្អ​សម្រាប់​មនុស្ស​ធំ​ក្នុង​ការ​បញ្ជៀ​ស​ពី​បញ្ហា​ថវិកា​នៅ​ថ្ងៃ​មុខ​។ គេ​ក៏​ចង់​ឲ្យ​ក្មេង​ៗ​ចេះ​ប្រើ​វិធី​នេះ​ដូច​គ្នា​។

ទំរំាបើកបានធនាគារមួយនេះមានការជំទាស់ពីឪពុកម្តាយនិងគ្រូដោយសារតែគាត់នៅក្មេងពេកមិនមានបទពិសោធន៏ក្នុងការគ្រប់គ្រង។ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះធនាគាររបស់Jose មានអតិថិជនរហូតដល់ ២០០០នាក់ និងបានធ្វើអោយគ្រូ និង​មនុស្ស​ចាស់​ផ្សេង​ទៀត​និយាយ​មិន​ចេញ​។

សូមបព្ចាាក់ថា៖ធនាគាររបស់Joseមានឈ្មោះថាBertselana Student Bank នៅក្នុងប្រទេសប៉េរ៉ូ។

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *