មិនថាក្ដៅមិនថារងាស៊ូទ្រាំសុំទានដេីម្បីយកចៅចូលពេទ្យទេសូមជួយសែរមួយផង

សូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជិតឆ្ងាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជួយឧបត្ថម្ភដល់ខ្ញុំបានរ៉ាហ្វីនបានឃេីញលោកយាយម្នាក់ដែលគាត់ជរាហេីយមានចៅខ្វិនទៀតពិតជាអាណិតណាស់ចៅឈឺហេីយសូមទ្រាំពីរតែគាត់គ្មានលទ្ធភាពបញ្ចូនចៅទៅមន្ទីពេទ្យទេស៊ូទ្រសុំទាន់ដេីម្បីចៅយកលុយទៅព្យាបាលចៅពិតជាកំសត់ខ្លាំងណាស់លោកយាយអត់មានថវិកាសម្រាប់ព្យាបាលទេហេីយបេីសិនជាបងប្អូនបានឃេីញហេីយសូមជួយសែរដេីម្បីអោយបងប្អូនយេីងបានឃេីញនិងបានជួយដល់គាត់ផងបងប្អូន សព្វថ្ងៃគាត់រស់នៅ​ ខេត្ត​ សៀមរាប​ហេីយបេីសិនជាបងប្អូនចង់ជួយគាត់អាចទំនាក់ទំនងមក081641318 យេីងរួមគ្នាដេីម្បីប្រទេសជាតិយេីងទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *