គាំទ្រទេបងប្អូន! បើកសិករខ្មែរយើងចាប់ផ្តើមឈប់ប្រើជីគីមីរបស់វៀតណាម ចំពោះបន្លែផ្លែឈើ បងប្អូននឹងចូលរួមគាំទ្ររបស់ធម្មជាតិទេ…

មានភាពភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលបានកើតឡើងចំពោះបងប្អូនកសិករយើង ​គេបានដឹងថាកសិករ​ខ្មែរដែល​ប្រកប​របរដាំ​បន្លែ​ធ្វើចំការបាន​នាំ​គ្នា​ប្រើប្រាស់​ជីធម្មជាតិ​វិញ​ ហើយ​ដំណាំ​បន្លែ​​ក៏បាន​លូតលាស់​ល្អ​ទទួលបានផ្លែផ្ការព្រមទាំង​មានការ​គាំទ្រ​ពី​អ្នកស្រុក​ទៀតផង​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កសិករ​ដែល​ប្រកប​របរ​ដាំ​ដំណាំ​បន្លែ​ជា​របរចិញិចឹមជីវិតបាន​បញ្ឈប់​ការប្រើប្រាស់​ជី​គីមី​នាំចូល​ពី​ប្រទេស​វៀតណាម ​ហើយ​បានជ្រើសរើស​ប្រើប្រាស់​ជីធម្មជាតិ​វិញ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង បងប្រុស​ម្នាក់ដែល​ជា​កសិករ​ដាំ​បន្លែ​នៅ​ភូមិ​អូរ​អណ្តូង​ សង្កាត់​ព្រែកប្រា​ ខណ្ឌច្បារអំពៅ​ បាន​រៀបរាប់ប្រាប់​ថា​ សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ប្រជាកសិករ​ដាំ​បន្លែ​បាន​ងាក​មក​ប្រើ​ជីធម្មជាតិ​វិញ និងឈប់​ប្រើប្រាស់​ជី​គីមី​នាំចូល​ពី​ប្រទេស​វៀតណាមតែម្តង ​ព្រោះ​ដំណាំ​ទាំងអស់​ក៏ល្អ ហើយមានអ្នក​ភូមិ​​មក​ទិញ​ដល់​ចំការ​យក​ទៅ​ធ្វើ​ម្ហូប​ទៀតផង​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់បានប្រាប់ទៀតថា ​ជីធម្មជាតិ​ដែល​យក​មក​ដាក់​លើ​ដំណាំ​គឺ​បានប្រើប្រាស់ដើម​កន្ទ្រៀង​ខែ​ត​ លាយ​ជាមួយ​អាចម៍​រណាមកផ្សំធ្វើជាជី។​ ជីធម្មជាតិ​បែបនេះ​ងាយស្រួល​នឹង​រក​ព្រោះ​ស្ថិតនៅ​ក្នុងភូមិ​ ចំណែក​អាចម៍​រណា​គឺ​ទិញ​នៅ​តាម​កន្លែង​ធ្វើ​តុ​ និង​ទូ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការដែលធ្វើបែបនេះ វានឹងជួយឱ្យប្រជាជនខ្មែរទទួលបាននូវសុខភាព និងបន្លែស្រស់ៗដែលមានឱជីរសថែមទៀតផង។

​អ្នក​ដាំ​បន្លែ​ផ្សេងទៀតដែលរស់នៅ​ក្នុង​សង្កាត់​ព្រែក​ថ្មី​ បាន​ប្រាប់​ដែរថា​ ជីធម្មជាតិ​ដែល​កសិករ​នៅ​សង្កាត់​ព្រែក​ថ្មី ​យក​មក​ដាក់​បន្លែ​ គឺ​ផ្សំមក​ពី​ដើម​កំ​ផ្លោក​លាយ​ជាមួយ​លាមក​គោ​ ឬ លាមក​សត្វ​ប្រជៀវ​។ ​ជី​នេះ​គឺ​ពេញ​និយម​សម្រាប់​អ្នក​ដាំ​បន្លែ​ស្ពៃ​ត្រកួន​និង​ខាត់ណា​ ហើយ​ជីធម្មជាតិ​មានការ​លូតលាស់​យឺត​មិន​ដូច​ជី​គី​ដាក់​ភ្លាម​លូត​ភ្លាម​ ប៉ុន្តែ​ទុក​យូរ​មិនបាន​ព្រោះ​ឆាប់​រលួយ​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *